בחירות דמוקרטיות – סיכום באזרחות

סיכום באזרחות: עקרונות המשטר הדמוקטי: בחירות דמוקרטיות

בחירות דמוקרטיות הן חלק חשוב של עקרונות המשטר הדמוקרטיה והן הכרחיות לקיומו של משטר דמוקרטי אמיתי המאפשר חילופי שלטון מסודרים והן כלי חשוב של עקרון הגבלת השלטון וכן עקרון שלטון העם. קיומן של בחירות דמוקרטיות מבטיח כי השליטים לא יוכלו לעשות ככל העולה על רוחם שכן בבוא היום הם יצטרכו לתת את הדין לציבור הבוחרים שיכול להדיח ולהחליף אותם.

בחירות דמוקרטיות מביאות לידי ביטוי כמה מבין עקרונות המשטר הדמוקרטי החשובים ביותר:

1. ריבונות העם: כל אזרח מחזיק בזכות ובכוח לבחור את נציגיו או לקחת מהנציגים את השלטון.

2. עקרון הגבלת השלטון: בחירות בפרקי זמן קבועים מאפשרות החלפה של השלטון ובכך מגבילות אותו.

3. עקרון שלטון העם: הבחירות מבטיחות השתתפות של כלל האזרחים והשפעה שלהם על השלטון.

4. עקרון ההסכמיות: הבחירות הן מימוש הלכה למעשה של עקרון ההסכמיות.  מעצם הקיום של בחירות,  ישנה למעשה הסכמה על כללי משחק של הדמוקרטיה הן ברמת החברה והן ברמת השלטון שלהם מחויבים הכל.

5. עקרון הפלורליזם: ריבוי מפלגות מבטא את ריבוי הדעות בעם.

6. חופש ההתאגדות: כל קבוצת אזרחים יכולה להתאגד ולהתמודד בבחירות.

7. חופש ביטוי: כל קבוצה או מפלגה מקבלת את הזכות לבטא את העמדות שלה ולנסות לשכנע את הציבור בצדק או הכדאיות של דרכה.

מאפייני יסוד – תנאים הכרחיים לקיומן של בחירות דמוקרטיות

1. הבחירות הן כלליות – כל בעלי האזרחות במדינה זכאים להשתתף בבחירות ולקחת חלק בקביעת זהות האנשים בשלטון.

2. הבחירות הן חשאיות – איש מוץ מהבוחר לא יכול לדעת מה הוא בחר.

3. הבחירות הן שוויוניות – קול אחד לכל אחד: לכל אדם בעל אזרחות יש קול אחד ולכל קול יש משקל שווה לכל קול אחר.

4. הבחירות הן מחזוריות – הבחירות מתקיימות בפרקי זמן קבועים וסדירים המוגדרים בחוק.

5. התמודדות חופשית – ישנה תחרות הוגנת בין  לפחות שני מתמודדים או יותר,  ולפחות בין שתי

מפלגות או יותר. עקרון זה מבטא ומאפשר חירויות יסוד כמו חופש ביטוי,  חופש עיתונות,  חופש התאגדות באסיפה וחופש התארגנות פוליטית.

ראה גם: הזכות לבחור ולהיבחר

שיטות בחירות בעולם

העשרה: סיכום מאמר: ההיגיון הפוליטי של רפורמות בשיטת בחירה דמוקרטית

סיכומים באזרחות לבגרות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

האם האימפריאליזם עדיין איתנו?

אחר שגרם סבל רב במשך מאות שנים משנה האימפריאליזם את האופן בו הוא פועל אך לא בהכרח נעלם מהעולם שאותו הוא ממשיך לעצב

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: