השקפות וגישות לאופיה של מדינת ישראל – סיכום

סיכום באזרחות: השקפות וגישות לאופיה של מדינת ישראל

הסיכום להלן הינו חלק מאסופת הסיכומים באזרחות באתר

ישנן מספר גישות והשקפות לגבי אופיה של מדינת ישראל בתור מדינת העם היהודי ו\או מדינה דמוקרטית

  • מדינת התורה: גישה קיצונית השואפת שכל אזרחיה יחיו ע"פ מצוות וחוקי התורה,  ואלו מבטלים כל עיקרון דמוקרטי אם הוא עומד בסתירה לתורה . (יהודית,לא ציונית,לא דמוקרטית).
  • מדינה דתית לאומית: גישה זו שואפת שמדינת ישראל תהיה מדינת תורה אך להבדיל מגישת מדינה התורה , בגישה זו מדובר בשאיפה בלבד . הדוגלים בגישה זו ינסו לשלב את המוסרת הדתית בסמלי המדינה ובחוקיה תוך מחויבות לעקרונות הדמוקרטיה ומתן שוויון זכויות למיעוטים במדינה. הדוגלים בגישה זו רואים בהקמת המדינה ע"י הציונות את רצון האל. (יהודית, ציונית,דמוקרטית).
  • מדינת לאום יהודית תרבותית: גישה זו מעמידה במרכז את הפעילות התרבותית במדינה מתוך קשר אל המורשת והמסורת היהודית אך ללא מחויבות לשמירת מצוות .(יהודית, ציונית,דמוקרטית).
  •  מדינת העם היהודי: גישה זו מציבה במרכז את העובדה שמדינת ישראל היא מדינתם של כל היהודים בעולם ולא רק של אזרחי המדינה ולכן הדוגלים בגישה זו מדגישים את הקשר בין מדינת ישראל ליהודים החיים בתפוצות. המדינה צריכה להיות מוקד הזדהות לאומי ורגשי עבור היהודים בעולם כולו .העובדה שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי צריכה לבוא לידי ביטוי בסמלים , מוסדות יהודים ובחקיקה כמו חוק השבות . (יהודית, ציונית,דמוקרטית).
  •  מדינת היהודים:גישה זו מעמידה במרכז את העניין הדמוגרפי ולא התרבותי .לפי גישה זו מדינת ישראל היא מדינה יהודית במובן של מדינה עם רוב יהודי , והיא צריכה להבטיח באמצעים שונים את הרוב היהודי שישלוט במדינה. (יהודית, ציונית,דמוקרטית).
  • מדינת כלל אזרחיה:גישה זו טוענת שמדינת ישראל צריכה להיות מוגדרת כמדינה דמוקרטית בלבד ולא כמדינה יהודית . המדינה תהיה מבוססת על זהות לאומית פוליטית ועל ערכים דמוקרטים ולא מזוהה עם יסודות אתניים יהודיים .המדינה צריכה להיות ניטרלית ביחסה אל הקבוצות האתניות השונות במדינה , ואסור לה להעניק עדיפות לקבוצה מסוימת. (לא יהודית , לא ציונית,דמוקרטית).

ראה גם: מדינת ישראל: גישות שונות (טבלה)

הצדקות למדינת לאום דמוקרטית

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: