סיכום באזרחות: הרעיון הדמוקרטי

סיכום באזרחות: הרעיון הדמוקרטי 

  1. ערכי יסוד של הדמוקרטיה – חירות ושיוויון, הרעיון הדמוקרטי :

לרעיון הדמוקרטי ישנם שני מובנים עיקריים: האחד רואה את הדמוקרטיה כצורת ממשל ואילו השני רואה את הדמוקרטיה כערך (אין בהכרח סתירה בין שתי הגישות אל הרעיון הדמוקרטי והן יכולות להשלים זו את זו)

א.     דמוקרטיה כצורת ממשל: מדגישה את הכללים ודרכי הניהול האופייניים לדמוקרטיה. דמוקרטיה זו מוגדרת כ"ממשל העם, בידי העם, למען העם" , כלומר , מקור הסמכות של השלטון בדמוקרטיה הוא העם, כלומר, העם הוא הריבון. בדמוקרטיה השלטון נבחר ע"י העם ורואה ברצון העם ערך מרכזי. המדינה מתנהלת ע"י נציגים , נבחרי העם, כיוון שהעם כולו אינו יכול לשלוט במדינה. העקרונות הדמוקרטים המנחים את רשויות השלטון הם בחירות חופשיות ודמוקרטיות המאפשרות חילופי שלטון, הכרעת רוב, הפרדת רשויות, ושלטון החוק.

 

ב.     דמוקרטיה כערך(חירות ושוויון) :מערכת ערכים שבמרכזה האדם, המושתתת על זכויות האדם. השקפת העולם הדמוקרטית מבוססת על היותו של האדם במרכז וחירות הפרט והכלל. הזכות לחירות ולשוויון מקורן בהשקפה, שאדם ,באשר הוא אדם ,נולד חופשי ושווה בזכויותיו לכל אדם אחר. לכל אדם יש את הזכות לבקש את טובתו על פי דרכו, כל עוד אינו מנסה למנוע מאחרים את טובתם ואינו מפריע להם להשיג את טובתם. לכל בני האדם יש זכות שווה לממש את זכותם לחירות , וחובתה של המדינה לדאוג לכל אחד מאזרחיה לתנאי קיום בסיסיים, שיאפשרו לו לממש את זכותו לחירות.

המדינה המודרנית: האמנה החברתית:

ביסוד רעיון האמנה החברתית מצויה תפיסת יסוד שלפיה הפרט הוא אוטונומי וחופשי, והוא הבסיס שעליו מושתתות החברה והמדינה. לאחר כריתת האמנה יש לכונן שלטון שיתבסס על הסכמת העם, יפעל לטובת העם ויגן על חירויותיו. חשיבות האמנה היא בכך שהיא מתבססת על הסכמתם של האזרחים לחיות חיים משותפים ע"פ עקרונות וכללים, המבהירים את זכויותיהם ואת חובותיהם ומשמשים מחסום מפני דיכוי, כמו כן ההשפעה שיש לרעיון זה על התנהגות האזרחים במדינה המודרנית היא גדולה.

ראה סיכומים נוספים באזרחות הקשורים לנושא הרעיון הדמוקרטי:

המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות

דמוקרטיה ליברלית וסוציאל-דמוקרטיה

עקרונות המשטר הדמוקרטי

זכויות האדם והאזרח

חזרה אל: סיכומים באזרחות

מה הופך את עקרונות הדמוקרטיה לחשובים?

יש אלטרנטיבה: חלופות לדמוקרטיה עקיפה

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: