סיכום באזרחות: מאפייניה של ישראל כמדינה יהודית

סיכומים באזרחות לבגרות: פרק ה' – מאפייניה של ישראל כמדינה יהודית

הגדרתה של מדינת ישראל בתור מדינת יהודית ומדינת הלאום היהודית באה לידי ביטוי במספר מאפיינים שונים של המדינה כמו הסמלים והחוקים שלה. סוגיות אלו הנוגעות לאופיה היהודי של מדינת ישראל מעלות בעיות משני כיוונים. ראשית הן מעלות בעיות בהקשר הפנים-יהודי בין דתיים וחילוניים וחילוקי דעות לגבי מעמדה של הדת והמסורת בהתנהלות של מדינת ישראל. מצד שני הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית מעלה בעייה אל מול האוכלוסייה הלא-יהודית (בעיקר ערבית) הגדולה בארץ ישראל שבעבורה הגדרת המדינה כמדינה יהודית על סמליה וחוקיה גורמת להם להרגיש שהם אינם באמת שייכים למדינה, לתחושת אפליה וחוסר שוויון ולניכור למדינה.

ביטויים לישראל כמדינה יהודית

יהדותה של ישראל באה לידי ביטוי ראשית במישור הסמלי של סמלי המדינה. הדגל, ההמנון וסמל מדינת ישראל כולם מבוססים על סמלים יהודיים המבטאים זיקה אל המורשת וההיסטוריה היהודית. השימוש בסמלים יהודיים בסמלי המדינה מהווה הצהרה על שייכותה של המדינה למסורת והמורשת היהודית, גם אם לא בהכרח לדת היהודית.

כמו כן, אופייה היהודי של ישראל בא לידי ביטוי גם בחקיקה כמבטאת את אופיה היהודי של ישראל. במדינת ישראל ישנם חוקים שונים, לעיתים קרובות חוקי יסוד, המבטאים בדרכים שונות את אופיה של המדינה כמדינה יהודית, ובהם חוקים בעלי אופי לאומי, חוקים בעלי אופי דתי וחוקים בעלי אופי תרבותי או משולב שכל אחד מהם מסדיר בצורה חוקית היבטים שונים במדינת ישראל באופן שמקיים זיקה את התרבות, המורשת והדת היהודית ומגדירים את האופן שבו יהדותה של מדינת ישראל באה לידי ביטוי בהתנהלות היום-יומית שלה.

הסדר הסטטוס קוו הוא אחד מאבני היסוד וכן נקודות המחלוקת באופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. הסדר הסטטוס קוו נחתם עם קום המדינה בין מפלגת הפועלים לבין המפלגות הדתיות והוא אמור להסדיר את כל יחסי הדת-והמדינה ואת אופי הביטוי של יהדותה של מדינת ישראל בתחומים שונים. הסדר הסטטוס-קוו הוא הסדר בעייתי ונזיל שלא הצליח לאורך השנים למנוע חיכוכים בין דתיים ולא דתיים במדינת ישראל.

לבסוף , אופייה היהודי של מדינת ישראל שבא לידי ביטוי כאמור בין היתר בסמליה ובחוקים שונים שלה מהווה בעיה בעבור למעלה מחמישית מהאזרחים של מדינת ישראל שאינם יהודיים ומרגישים לפיכך שמדינת ישראל אינה באמת המדינה שלהם.

חזרה אל: סיכומים באזרחות לבגרות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: