דמוקרטיה ליברלית וסוציאל-דמוקרטיה – סיכום

דמוקרטיה ליברלית

שם הגישה

דמוקרטיה סוציאל דמוקרטית

סדר מדיני חברתי הרואה בפרט כאחראי   לענייניו ולפיכךהחופש הוא בסיסלהגשמה עצמית.

הגדרה

סדר מדיני חברתי הרואה בקהילה כאחראיתלצמצום  הפערים ולכן השוויון הוא לא רק  פורמליהשלטון מגיע  להתערבות רבה בחיי הפרט  והחברה כדי לצמצם את הפערים הכלכליים   חברתיים ולאפשר לחלשים לממש את השוויון
האדם במרכזנולד חופשי ובעל זכויות טבעיותמי במרכזהקהילה / החברה במרכזהפרט הוא חלק מהקהיל.הקהילה עוזרת לחלשים בכל התחומים
חירות – מימוש יכולת  אישיתערך מרכזישווין  ( כלכלי חברתי )
תחרות חופשיתפיתוח וניצול כישורים אישייםדאגה מינימלית לאזרחים נזקקים
מטרה

אמצעים /דרכים

צמצום פערים חברתיים –  קידום של כל החברההענקת הזדמנות שווה לכל האזרחיםלאפשר  תנאי קיום מעבר לצרכים הבסיסייםםקידום השוויון בתחומי חיונך בריאות שיכון רווחה
מינימליתההתערבות קיימת רק כדי להגן על שלום הציבורהתערבות השלטון בחיים כלכליים חברתייםרבהאפילו במחיר פגיעה מסויימת בזכויות הפרט
להגן על חירויות הפרט ולאפשר לו לקבוע את סדרי חייותפקיד המדינהלדאוג לשוויון בין האזרחים ולצמצם פערים בחברה
שוויון פוליטי וכבוד האדםהמשותף לגישותשוויון פוליטי וכבוד האדם

הדמוקרטיה כצורת ממשל

משמעות

הדמוקרטיה כערך

לסיכום:  גישות לדמוקרטיה / למדיניות חברתית כלכלית

  1. ההבדל  בין שתי הגישות לדמוקרטיה הוא הדגש המושם על ערכי השוויון והחירות במישור הכלכלי חברתי.
  1. המשותף  לשתי הגישות הוא ההסכמה על ערכי השוויון והחירות במישור הפוליטי והמשפטי ( שוויון בפני החוק, הזכות לבחור ולהיבחר )
  2. בין ערכי הדמוקרטיה תיתכן התנגשות – ערך השוויון מול ערך החירות
  3. כל המדינות נעות על קו הרצף :

דמוקרטיה ליברלית ______________________________ סוציאל- דמוקרטיה

סיכומים לבגרות באזרחות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: