הרשות המחוקקת: הכנסת – סיכום

הרשות המחוקקת :  הכנסת

מהות – הכנסת היא בית הנבחרים של המדינה

חשיבות –  הכנסת מבטאת את עקרון שלטון העם.   חברי הכנסת הם נציגי הציבור ותפקידם לייצג את

האינטרסים ורצון הבוחרים.

מעמד –  מעמד הכנסת הוא מיוחד וחשוב . יש לה עליונות וריבונות על רשויות אחרות  וזאת בשל תפקידיה

כרשות מכוננת ומחוקקת

תפקידים – רשות מכוננת :  מופקדת על  הכנת חוקה

רשות מחוקקת :  מופקדת על חקיקת החוקים במדינה

הבטחת קיומו של המשטר הדמוקרטי : פיקוח וביקורת על הממשלה, בחירת נשיא המדינה,

בחירת מבקר המדינה

הרכב –  120 חברי כנסת –  נציגי כלל המפלגות שעברו את אחוז החסימה. הנציגות של כל אחת מהמפלגותנקראת סיעה

הרכב זה מבטא את הפלורליזם בחברה  הישראלית ומשקף את הכוח היחסי של  המפלגות

מבנה – הכנסת מורכבת מסיעות קואליציה  וסיעות אופוזיציה

סיעות הקואליציה הן הסיעות התומכות בממשלה . בד"כ כוללות את רוב חברי הכנסת

( שהרי הממשלה זקוקה לאמון הכנסת )

סיעות האופוזיציה הן הסיעות שאינן תומכות בממשלה ובד"כ הן המיעוט בכנסת

לחלוקה בין אופוזיציה לקואליציה  השפעה בשני תחומים:

–          יחסי גומלין בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת

–          תחומי עבודה שוטפת של הכנסת במילוי תפקידה כרשות המפקחת על  הממשלה

דרך עבודה–  עבודת הכנסת מתבצעת על ידי חברי הכנסת המליאה ובוועדות

מליאה – כל דיון בכנסת מתחיל במליאה.

הדיונים מחולקים למסגרות : הצעה לסדר היוםשאילתההצעת אי אמון בממשלה

הרכב – כלל חברי הכנסת באולם הישיבות של הכנסת

ועדות הכנסת –  בהן מתקיימת העבודה המעשית של הכנסת :  דיון בהצעות חוק, בדיקת התקנות

שהותקנו על ידי הרשות המבצעת ( חקיקת משנה), טיפול בנושאים שהובאו בפני

הכנסת, דיון בנושאים שהופנו לממשלה וזו העבירה אותם לכנסת

הרכב- ייצוג של הסיעות על פי היחס הייצוגי שלהן בכנסת. ומכאן שלסיעות

הקואליציה יש רוב בכל ועדות הכנסת

v הכנסת כרשות מחוקקת

החקיקה  בישראל נעשית בדרך של  :

חקיקה ראשית – חקיקה הנעשית בכנסת והיא כוללת את הוראת החוק בצורה כללית.

חקיקת משנה (חקיקה מנהלית ) – נעשית על ידי הממשלה וכוללת תקנות וצווים – הוראות לביצוע החוק.

חקיקת המשנה נועדה לאפשר לממשלה לבצע את עבודתה בהתאם לחוקים שנקבעו בכנסת

(חקיקה ראשית). אסור שחקיקת המשנה תסתור את החקיקה  הראשית

 

סיכומים לבגרות באזרחות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: