הזכות לכבוד והזכות לפרטיות – סיכום

הזכות לכבוד והזכות לפרטיות הן חלק מזכויות האדם והאזרח על פי עקרונות המשטר הדמוקרטי.

 

הזכות לכבוד – הגדרה

הזכות לכבוד מבטאת הכרה באנושיות של בני אדם והחובה בשמירה עליה. הזכות כוללת קבוצה של זכויות הנגזרות ממנה כמו הזכות לשם טוב, הזכות לפרטיות והזכות לצנעת הפרט. משמעותה של זכות האדם לכבוד היא הגנה על בני אדם מפני סוגי פגיעות שאינן קשורות בזכויות האחרות. כך למשל יריקה על מישהו יכולה להוות פגיעה בזכות לכבוד, אך גם מניעת שירותים בסיסיים או פגיעה בפרטיות של מישהו. הזכות לכבוד היא זכות יחסית מסובכת ומורכבת משום שקשה מאוד לקבוע מתי נפגע הכבוד של אדם מכיוון שזו תחושה סובייקטיבית וקשה למדוד אותו או להכריע בהקשרה. עם זאת היא מיושמת וחשובה בהקשרים בהם מדובר על החובה לדאוג לכל אדם לקיום המכבד את צלם האדם שבו.

דוגמאות לזכות לכבוד: הבטחת הצרכים הבסיסיים לקיום מכובד של כל אדם. הבטחת גישה לשירותי רפואה וחינוך, הימנעות מפגיעה שרירותית בזכויות משפטיות או אחרות של אדם, כבוד לשונות תרבותית, לזהויות ולמסורות. הגנה על אוכלוסיות פגיעות ומתן יחס הוגן למיעוטים.

 

הזכות לפרטיות – הגדרה

הזכות לפרטיות היא הזכות של אדם לחיות ללא חשיפה וללא התערבות וחדירה של אדם או של החברה בחייו הפרטיים. מטרתה של הזכות לפרטיות היא פיתוח אוטונומיה של האדם וחירות לנהל את חייו ללא התערבות או ידיעה חיצונית. הזכות לפרטיות מגינה מפני פגיעה בפרטיות בדרכים שונות כמו חדירה פיזית למקום מגוריו של האדם, ביצוע בדיקות פיזיות בגופו של האזרח ללא הסכמה שלו, פרסום מידע אישי על האדם או על משפחתו, פרסום תמונתו או שמו של האדם ללא הסכמתו ובניגוד לרצונו, איסוף מידע אודות האדם דרך אמצעים כמו מעקב, האזנות סתר וכו', איסוף מידע אודות האדם ואגירתו ועוד. 

דוגמאות להגנה על הזכות לפרטיות: חקיקה להגנה על מידע אישי כמו מידע רפואי. הגבלת מעקב של גורמי שלטון או גורמים מסחריים אחר אזרחים. הגנה מפני מעקב טכנולוגי. הגנה על ילדים ואוכלוסיות פגיעות מחשיפה ללא רצון.

 

מתוך: סיכומים באזרחות לבגרות

 

למי שרוצה להרחיב עוד אופקים בנושא:

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: