סיכום באזרחות: עבריינות שלטונית

סיכום באזרחות: עבריינות שלטונית – הגדרה ודוגמאות

הגדרה: עבריינות שלטונית היא עבירה על החוק המבוצעת על ידי אדם הממלא תפקיד ציבורי ומפר את החוק בזמן כהונתו ותוך כדי ניצול המעמד שלו. המניע של עבריינות שלטונית אינו טובות הנאה אישיות (אז מדובר בעבריינות פלילית רגילה) אלא מתוך רצון לשרת את המדינה או ציבור מסוים אותו מייצג איש השלטון (לכן מדובר למעשה בסוג של עבריינות אידיאולוגית). עבריינות שלטונית היא שלילית מכמה בחינות: פעם אחת מכיוון שהיא פוגעת בתפקוד התקין של שלטונות המדינה ופעם שנייה מאחר והיא מחלישה את מעמדו של שלטון החוק שכן האזרחים רואים כיצד אנשי ציבור מזלזלים בחוק.

דוגמאות לעבריינות שלטונית: שר המנצל את כוחו על מנת לפגוע באנשים המתנגדים לו.

להסברים נוספים ראה סיכום ראשי אודות עבריינות וסוגי עבריינות.

להרחיב את המחשבה:

האם יותר נשים בשלטון משמע פחות שחיתות שלטונית?

מה הבעיה עם שחיתות שלטונית?

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים באזרחות לקראת בחינת הבגרות באזרחות.

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: