סיכום באזרחות: עקרון הגבלת השלטון

סיכום באזרחות: עקרונות המשטר הדמוקרטי: עקרון הגבלת השלטון

הגדרה: עקרון הגבלת השלטון קובע כי ישנו צורך חשוב להגביל את העוצמה של השלטון ולמנוע ממנו ניצול לרעה של הכוח וכן פיקוח על מידת הציות של השלטון לחוק. מטרת מטרת העיקרון היא למנוע ניצול לרעה של הכוח השלטוני ועריצות ושרירותיות של רשויות השלטון.

עקרון הגבלת השלטון נובע מהעובדה שרשויות השלטון באופן כללי והרשות המבצעת בפרט מרכזות אצלן עוצמה רבה כמו:

1. שליטה על משאבים כלכליים: הרשויות שולטות על התקציב של המדינה ועל אופן החלוקה והשימוש בו. הממשלה יכולה להשפיע על מהלכים כלליים במדינה והיא שולטת במשאבים רבים העומדים לרשותה (אלא אם כן, במקרה של ישראל, היא מפריטה את הכל ומוסרת את אוצרות הציבור לרשות טייקונים פרטיים).

2.  שליטה על משאבים אנושיים: הממשלה מעסיקה למעשה את כל המגזר הציבורי הכולל אנשי מקצוע כמו פקידים, אנשי צבא, אנשי חינוך, מערכת הבריאות ועוד ולכן יש לה את הכוח להשפיע על היבטים רבים במדינה.

3.  שליטה על מקורות מידע: הממשלה שולטת על מקורות מידע רבים בתחומים מגוונים ומהווה גם מקור מידע בשביל גופים אחרים כמו התקשורת ומערכת המשפט.

4. שליטה על מנגנוני אכיפה: הממשלה שולטת בגופים רבי עוצמה כמו המשטרה והצבא ולכן יש להבטיח כי הן אינן משתמשות בהם בעריצות ושרירותיות או באופן המנוגד לחוק.

כפי שאנחנו רואים, העוצמה העומדת לרשות השלטון היא גדולה מאוד ועל כן עקרון הגבלת השלטון היא עקרון חשוב ביותר בדמוקרטיה בכדי למנוע ניצול לרעה של הכוח הזה. עקרון הגבלת השלטון מתקיים בדרכים שונות כמו הפרדת רשויות, בחירות, מערכת משפט יציבה ועצמאית ומנגנוני ביקוח כמו מוסד מבקר המדינה בישראל. המוסד של הפרדת רשויות הוא מרכזי במיוחד בהגבלת הכוח השלטוני משום שהוא מחלק אותו בין שלוש רשויות כאשר כל שתיים יכולות להגביל את כוחה של השלישית.

ראו סיכום מורחב: האמצעים להגבלת השלטון

סוגים של מנגנוני פיקוח וביקורת

בדמוקרטיות ישנם שני סוגים של מנגנוני פיקוח המבטאים את הצורך להגביל את השלטון.

1.  ביקורת מוסדית-פורמלית: ביקורת שמתבצעת על ידי מוסדות מוגדרים בחוק שתפקידם לפקח על התנהלות השלטון (בישראל: מבקר המדינה)

2.  ביקורת בלתי פורמלית:  ביקורת בלתי פורמלית פעולת ליישום עקרון הגבלת השלטון על ידי פיקוח על הממשלה מצד גופים אזרחיים עצמאיים כמו התקשורת או ארגונים שונים.

כאמור, העיקרון  של הגבלת השלטון הוא אחד מהיסודות החשובים של עקרונות המשטר הדמוקרטי.

ראו גם: אמצעים להגבלת השלטון

סיכומים באזרחות לבגרות

להרחיב את ההבנה:

איך גילה הומרוס את עקרון הגבלת השלטון

ג'ון לוק על גבולות הכוח וחירות התודעה

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

חנה ארנדט על הזכות לזכויות

מהי הזכות הבסיסית ביותר שיש להעניק לכל אדם? הפילוסופית חנה ארנדט על הפרדוקס של זכויות האדם ועל הזכות לקבל זכויות.

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: