ההצדקות למדינת הלאום הדמוקרטית – סיכום

ההצדקות לקיומה של מדינת הלאום הדמוקרטית

ההצדקה עפ"י מימוש הזכות להגדרה עצמית
לכל עם, כקבוצה לאומית, יש זכות לממש את זכותו להגדרה עצמית. משמע, זכותו לקבוע לעצמו את זהותו, מעמדו ותרבותו הלאומית במדינת לאום משלו.

ראוי לשים לב כי למרות שמרבית המדינות בעולם כיום הן מדינות לאום המבטאות בדרך כזו או אחרת את הזכות להגדרה עצמית, ישנם עמים וקבוצות לאומיות שתובעים את הזכות הזו אך אינם זוכים לה.

יישום בישראל: ישראל הוקמה כדי לאפשר ליהודים לממש את זכותם להגדרה עצמית.

ההצדקה עפ"י הזכות לתרבות
זכותה של קבוצה בעלת תרבות משותפת לחיות במדינה שבה תוכל לממש את התרבות שלה ולשמר אותה לדורות הבאים. רק מדינת לאום מבטיחה את קיומה ושימורה של תרבות הלאום ואורחות חייו.
יישום בישראל: ישראל הוקמה כדי לאפשר לעם היהודי לבטא את התרבות והמורשת שלו.

ההצדקה עפ"י הזכות לביטחון ומניעת רדיפות
לכל אדם הזכות לחיים ובטחון, כלומר לחיות בסביבה מוגנת מפני רדיפות ואיומים. מדינת הלאום מהווה מסגרת מיטבית למניעתן ולהגנה על אזרחיה.
יישום בישראל: ישראל הוקמה כדי להגן על היהודים מפני פגיעות ורדיפות בעיקר לאחר השואה, ומטרתה להבטיח מקלט בטוח לכל היהודים.

ההצדקה עפ"י עקרון הכרעת הרוב
מדינת הלאום מממשת את עקרון הכרעת הרוב (עקרון יסוד בדמוקרטיה), שכן היא מאפשרת לאזרחיה (כשרובם רוצים בכך) לעצב אותה, את אופייה, חוקיה וסמליה בהתאם למאפייני קבוצת הרוב (מבלי לפגוע בזכויות המיעוט).
יישום בישראל: רוב הציבור בישראל תומך בהגדרתה כמדינה יהודית ודמוקרטית ולכן על פי עקרון הכרעת הרוב עליה להיות כזו.

ההצדקה עפ"י חשיבות הסולידריות האזרחית
(הזדהות ותחושת שותפות ואחדות עם אחרים)
מדינת לאום אתנית היא בסיס לסולידריות חזקה בין רוב האזרחים לאור הקשר הלאומי ביניהם המתבסס על מוצא, תרבות והיסטוריה משותפים. סולידריות זו מחזקת את יציבות המדינה (מונעת מלחמת אזרחים), ומחזקת את הדאגה לרווחת האזרחים, שיכולה להועיל גם לקבוצות המיעוט במדינה. אובדן הסולידריות החברתית והיכולת להגיע להסכמות משותפות מסכן את המשך יציבותה של החברה.
יישום בישראל: הסכמתם של רוב אזרחי ישראל על דרכה של הציונות ועל מעמדם של מוסדות הממשל, החוק והמשפט מחזקת את הסולידריות החברתית ומסייעת לחוסנה של המדינה.

ראו גם: ביקורות על מדינת הלאום

חזרה אל: סיכומים לבגרות באזרחות

סיכום מקוצר אודות ההצדקות השונות למדינת לאום

יש אלטרנטיבה: חלופות לדמוקרטיה עקיפה

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

עצות לפרודוקטיביות מאריך פרום

האם להיות עסוק זה להיות פרודוקטיבי? לפי אריך פרום, פוריות אמיתית היא לא לעשות הרבה אלא לממש את מי שאנחנו דרך מה שאנחנו עושים

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: