מדינה רב לאומית – הגדרה וסיכום קצר

מדינה רב-לאומית
מדינה רב-לאומית היא מדינה שאוכלוסייתה מורכבת ממספר לאומים אתניים דומיננטיים במדינה. זהותה של המדינה מתבססת על מאפייניהן האתניים-תרבותיים של קבוצות לאום אלו ואיננה נותנת עדיפות לקבוצת לאום אחת על פני אחרת.
בהתאם לכך, הסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה נותנים ביטוי ליסודות האתניים והתרבותיים של כל
הלאומים הדומיננטיים במדינה.
עם זאת קיימים גם יסודות פוליטיים-תרבותיים-ערכיים משותפים לכלל אזרחי המדינה (רצון משותף לחיות
באותה מדינה ולקדם יחד ערכים ונורמות משותפים) המגבשים את כלל הלאומים.

דוגמא למדינה רב-לאומית: שוויץ

 

סוגי מדינות נוספים:

מדינת לאום אתנית-תרבותית

מדינה דו לאומית

מדינת לאום פוליטית/כלל אזרחיה

חזרה אל: סיכומים לבגרות באזרחות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

עצות לפרודוקטיביות מאריך פרום

האם להיות עסוק זה להיות פרודוקטיבי? לפי אריך פרום, פוריות אמיתית היא לא לעשות הרבה אלא לממש את מי שאנחנו דרך מה שאנחנו עושים

שפרה ופועה מורדות בפרעה וגם בעמרם

מי היו שפרה ופועה כוכבות שמות פרק א'? מה משמעויות השמות שלהן וכיצד הן קראו תיגר (פמיניסטי) גם על המלך פרעה וגם על הבעל/אבא עמרם.

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: