מדינה דו לאומית – הגדרה וסיכום קצר

מדינה דו לאומית
מדינה דו לאומית היא מדינה שאוכלוסייתה מורכבת משני לאומים אתניים מרכזיים שונים. זהותה של המדינה מתבססת על מאפייניהן האתניים-התרבותיים של קבוצות לאום אלו ומבטאת את זכותם להגדרה עצמית לאומית.
בהתאם לכך, חלק מסמלי המדינה, המועדים, השפות, החוקים ומוסדותיה מבטאים את היסודות האתניים-התרבותיים של שני הלאומים הדומיננטיים.
עם זאת קיימים גם יסודות פוליטיים-ערכיים משותפים לכלל אזרחי המדינה (רצון משותף לחיות באותה מדינה
ולקדם יחד ערכים ונורמות משותפים) המגבשים את שני הלאומים שלוקחים חלק במדינה.

מדינה דו-לאומית יכולה להתקיים במגוון תצורות החל מאיחוד מלא ועד לקונפדרציה של אוטונומיות המנהלות את ענייני הפנים של עצמן ושותפות לנושאי חוץ, כלכלה ובטחון.

 

דוגמא למדינה דו לאומית: בלגיה,

סוגי מדינות נוספים:

מדינת לאום אתנית-תרבותית

מדינה רב לאומית

מדינת לאום פוליטית/כלל אזרחיה

חזרה אל: סיכומים לבגרות באזרחות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: