הכל על גלובליזציה (סיכום ומאמרים)

גלובליזציה- הגדרה: פירוש המושג הוא התפתחויות בתחומים שונים שיוצרות קשר חזק יותר ותלות גדולה יותר בין פרטים וקבוצות במדינות שונות, עד כדי ערעור המסגרת המדינתית כמגדירה גבולות של מערכות כלכליות, פוליטיות וחברתיות נפרדות.

מה זה גלובליזציה

גלובליזציה מתבטאת ביצירת  קשר חזק יותר ותלות גדולה יותר בין אנשים שחיים במקומות שונים ומרוחקים זה מזה. תהליך זה מגיע עד כדי ערעור המסגרת המדינתית המגדירה גבולות של מע' הכלכלית, פוליטית וחברתיות. זוהי אינטגרציה של כלכלות ותרבויות וזוהי היווצרות של תרבות כלל עולמית.

במקרים רבים הגלובליזציה מלווה בהחלשות המדינה לעומת כוחות אחרים. בדמוקרטיה צריך מדינה חזקה ואם טשטוש הגבולות מחליש את המדינה אז היא מחלישה את הדמוקרטיה. הגלובליזציה גם עומדת כמנוגדת ללאומיות ולזהויות המתקבצות במסגרת של מדינת לאום. מאידך יש הטוענים כי במצב של כפר גלובלי עוברת הדמוקרטיה לרמה על מדינתית והזהויות הופכות לאוניברסליות.

מאפיינים ודוגמאות לגלובליזציה

תהליכים גלובליים מתאפיינים בטשטוש גבולות אנושיים, טכנולוגיים, תרבותיים, לאומים וכלכליים. כך למשל, תנועת מהגרי עבודה או תיירות מארץ לארץ היא דוגמא לגלובליזציה. שימוש בטכנולוגיה מארץ אחד בארץ אחרת היא דוגמא נוספת בוודאי שטכנולוגיות כמו האינטרנט יוצרות חיבורים שאינם תלויים במיקום פיזי. דוגמא מהתחום הכלכלי הוא פעילותם של תאגידים כלל-עולמיים שחולשים על מדינות רבות (ראו גלובליזציה כלכלית). בתחום התרבות באה הכפר הגלובלי לידי ביטוי בהשפעות רעיוניות, אופנות, מוזיקה, קולנוע וכדומה שנעים מארץ לארץ. כלומר, בשל התהליך הגלובלי נוער בישראל, ארה"ב ויפן רואים את אותן תוכניות, מאזינים לאותה מוזיקה ומתלבשים באותם מותגים. מבחינה פוליטית בריתות בין-לאומיות או ארגונים על מדינתיים כמו האיחוד האירופי הם ביטוי לגלובליזציה.

התנגדות לתהליך הגלובלי

אנטי-גלובליזציה באה במפה הפוליטית גם ממפלגות הימין וגם מפלגות השמאל. מצד ימין נטען כי התהליך חותר תחת הזהות הלאומית, למשל בתחום ההגירה. ה"ברקזיט", יציאת אנגליה מהאיחוד האירופי, היא דוגמא להתנגדות כזו. מצד שמאל נטען כי התהליך הגלובלי הוא למעשה תהליך הקפיטליזציה של העולם שהולך ונשלט על ידי תאגידים כלכליים. שני הצדדים מודאגים כי כלכלה בינלאומית פתוחה גורמת לפגיעה בשכבות החלשות המקומיות לטובת רווחי תאגידים בינלאומיים.

קראו גם: גלובליזציה בעד ונגד

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: