עקרונות המשטר הדמוקרטי: מנגנוני פיקוח וביקורת

מנגנוני פיקוח וביקורת הם חלק חשוב מעקרונות המשטר הדמוקרטי והם מבטאים את עקרון הגבלת השלטון.

במדינות הדמוקרטיות ישנם שני סוגים של מנגנוני פיקוח וביקורת :

1. מנגנוני פיקוח וביקורת מוסדיים-פורמליים – גורמים שתפקידם וסמכותם כמפקחים ומבקרים של רשויות השלטון מוגדרים ומחויבים בחוק .

2. מנגנוני ביקורת בלתי פורמלית – גופים עצמאיים ואזרחים שיכולים לבקר את השלטון באופן עצמאי ומיוזמתם.

מנגנוני ביקורת מוסדית-פורמלית :

בית הנבחרים כגוף המייצג את הנבחרים ממלא תפקיד חשוב בפיקוח וביקורת של פעילותה של הרשות המבצעת, הממשלה. הוא עושה זאת דרך:

חקיקה : על ידי החקיקה מגביל בית הנבחרים את הפעולות של הממשלה ומפקח על

התקציב ועל המדיניות. ראה גם: עקרון שלטון החוק.

הצבעת אי-אמון : במשטרים פרלמנטריים בית הנבחרים יכול להצביע  על אי-אמון בממשלה ובכך להביא לסיום כהונתה.

האופוזיציה : נבחרי העם היושבים בבית הנבחרים ואינם חלק מהקואליציה מבקרים את פעולות הממשלה ומפקחים עליהן על ידי הליכי חקיקה, הצבעת אי-אמון וכו …'

מוסד ביקורת המדינה – מוסד ביקורת המדינה הוא גוף ממלכתי בלתי תלוי שמפקח על הפעילות של המערכת הממשלתית והציבורית בתחומים של מנהל תקין, כלכלה, פעולה בהתאם לחוק, יעילות, טוהר מידות ועוד.

נציב תלונות הציבור – גוף המטפל בפניות של הציבור במקרים בהם הוא סבור שהרשויות או האנשים המכהנים בהם פעלו באי-צדק, חריגה מסמכות, שחיתות ועוד.

מערכת המשפט – מערכת המשפט היא אמצעי לבקרת וריסון רשויות השלטון. התפקיד של בית המשפט הוא לבדוק אם הרשויות והאנשים המכהנים בהן פועלים בהתאם לחוק. ביהמ"ש מגן על זכויות האדם והאזרח מפני רשויות השלטון והוא מבטא את עקרון שלטון החוק.

ביקורת בלתי פורמלית (לא ממסדית):

תקשורת – אמצעי התקשורת כמו רדיו, עיתונות וטלביזיה מגבילים את רשויות השלטון. אמצעי תקשורת מספקים לציבור מידע על הנעשה בגופי הממשל השונים, חושפים שחיתות, אי-יעילות וכן מספקים הערכה ופרשנויות על פעולות הממשל . קיומם של ערוצי תקשורת פתוחים וחופשיים, המאפשרים לאנשי תקשורת חופש ביטוי מאפשר דיון ציבורי ועיצוב של דעת קהל שלו זקוק השלטון שצריך לשקול את מעשיו בידיעה כי הם יהיו ידועים ברבים.

דעת קהל – מנהיגי המדינה נבחרים על ידי הציבור המורכב מקבוצות שונות ומגוונות: לאומיות ,דתיות, עדתיות, חברתיות וכלכליות. הקבוצות הללו בוחנות את מדיניות הממשלה מזוויות מבט שונות. הציבור מבטא את העמדות והרצונות שלו באמצעים שונים שמטרת להפעיל לחץ על השלטון ולהשפיע על מהלכיו. לאזרחים יש כך כוח השפעה לא מבוטל ויכולת לבקר את השלטונות .

אמנות – תחומי האמנות השונים – קולנוע, תיאטרון, ספרות, ואף אמנות פלסטית – משמשים לעיתים בכדי לבטא ביקורת פוליטית וחברתית על מעשי השלטון והמדיניות שלו ואף הם בגדר מנגנוני פיקוח וביקורת.

ראו גם: מנגנוני פיקוח פורמליים ובלתי-פורמליים – הגדרה

סיכומים באזרחות לבגרות

איך גילה הומרוס את עקרון הגבלת השלטון

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: