הזכות להליך הוגן – סיכום

סיכום באזרחות: זכויות האדם והאזרח: הזכות להליך הוגן

הגדרה: הזכות להליך הוגן הינה אחת מזכויות האדם והאזרח במדינה דמוקרטית המגינה על האדם מפני פגיעה לא מוצדקת במהלך תהליך ההעמדה לדין הפלילי בעקבות חשד לביצוע עברות המנוגדות לחוקי המדינה. מטרתה של הזכות להליך הוגן היא להבטיח כי חשוד בפלילים יזכה לשמירה על זכויותיו וכי הפגיעה בהן תהיה מוצדקת ורק על פי הכללים הקבועין בחוק כמו איסור על חיפוש בביתו של אדם ללא צו בית משפט, הגבלת מעצר בסמכות המשטרה לעשרים וארבע שעות שלאחריהן יש להביא את האדם בפני שופט או לשחרר אותו, איסור על הטלת כל עונש ללא משפט, שמירה על זכותו של אדם לדעת מהן החשדות נגדו, זכותו של הנאשם לייצוג על ידי עורך דין החל מתחילת החקירה ובמידה ואין לו עורך דין מינוי של עורך דין מטעם המדינה, הזכות למשפט פומבי לעיני הביקורת הציבורית, שופטים בלתי תלויים שאינם מכירים פנים וכן זכות ערעור.

הזכות להליך הוגן אינה מגינה על האדם מפני פגיעה בחלק מזכויות האדם והאזרח שלו במסגרת של הליך פלילי כמו הזכות לחירות, הזכות לשם טוב, הזכות לפרטיות והזכות לכבוד שכן כל הזכויות הללו יכולות להפגע בשל צרכי החקירה וההליך הפלילי וכן בכדי להגן על הציבור מפני אנשים שיש חשש שהם מסוכנים עד להרשעתם.

זכותם של אנשים להליך הוגן נפגעת לעיתים גם משיקולים כמו הגנה על פרטיות של עדים או ביטחון המדינה, כמו למשל במשפט הנערך בדלתיים סגורות.

הזכות להליך משפטי הוגן אינה מגנה באופן מלא מפני פגיעה בלתי מוצדקת בזכויות האדם והאזרח. גם אם נשמרים כל הסעיפים הנופלים תחת הקטגוריה של הליך הוגן לעיתים ישנה פגיעה בלתי מוצדקת בזכויות אדם ואזרח לרבות הרשעה של אדם חף מפשע. הזכות להליך הוגן מיועדת בין היתר לצמצם למינימום את טעיותיה הבלתי נמנעות של המערכת הפלילית ומערכת המשפט על ידי כך שהיא מבטיחה כי לא יוענש כל אדם בכל דרך מבלי שעבר את כל ההליכים המצוינים בחוק עד הרשעתו.

חזרה אל: סיכומים באזרחות לבגרות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: