עקרון הפלורליזם – סיכום טוב

סיכום באזרחות: עקרונות המשטר הדמוקרטי – עקרון הפלורליזם

הגדרה: עקרון הפלורליזם הוא אחד מעקרונות המשטר הדמוקרטי והוא מכיר בזכות קיומן של דעות והשקפות שונות, של צרכים ורצונות שונים של יחידים וקבוצות שונות בחברה. עוד הגדרה של עקרון הפלורליזם הוא ההבנה כי האמת בחברה דמוקרטית איננה מוחלטת. לכן האמת אינה נחלתו הבלעדית של אדם או קבוצה אלא הבנה של האמת כיחסית או בעלת פנים שונות הניכרות מזוויות שונות. במילים פשוטות, עקרון דמוקרטי זה קובע כי מי שחושב באופן שונה ממני איננו בהכרח טועה, ויש לו הזכות לבטא את דעתו ולי החובה להקשיב לה. עקרון הפלורליזם קשור הדוקות בעקרון ההסכמיות ועקרון הסובלנות במדינה דמוקרטית.

עקרון הפלורליזם הוא עקרון חשוב של המשטר הדמוקרטי. זאת מכיוון שהוא מאפשר שוויון זכויות בין כל האנשים בעלי אזרחות במדינה ומאפשר להם לממש את הזכויות ולפעול למען הגשמת האינטרסים שלהם ומציאת מענה לצרכיהם. פלורליזם מאפשר לפרטים ולקבוצות שונות לשמר את הייחודיות שלהם תוך שמירה על בסיס מאוחד ומשותף של כל החברה הדמוקרטית.

ביטויים לעקרון הפלורליזם

עקרון הפלורליזם בתחום הכלכלי – על ידי מתן אפשרות להתארגנויות שונות (כמו אגודות מקצועיות) על בסיס של אינטרסים משותפים.

עקרון הפלורליזם בתחום החברתי – בריבוי של ארגונים שונים שלכל אחד מהם מטרות ייחודיות לו בתחום העשייה החברתית כמו עמותות ותנועות שונות.

עקרון הפלורליזם בתחום התרבותי-חינוכי – בריבוי ארגונים שונים שפועלים במישור התרבותי חינוכי וכן במתן אוטונומיה יחסית לזרמי חינוך שונים שתחת עקרון הפלורליזם יכולים לחנך את ילדיהם על פי תפיסת עולמם.

במבנה החוקתי-המוסדי – עקרון הפלורליזם מובטח ברמה המבנית של מוסדות השלטון דרך עקרון הפרדת הרשויות (רשות מחוקקת, מבצעת ושופטת) ועל ידי קיומים של מרכזי שלטון מקומיים בעלי דרגה מסוימת של עצמאות ואוטונומיה. פלורליזם ברמה המוסדית מאפשר ביזור של העוצמה בין גופים וגורמים שונים.

פלורליזם פוליטי – בא לידי ביטוי בתחום הפוליטי דרך ריבוי מפלגות הלוקחות חלק בשלטון בכדי לממש רעיונות שמבטאים קבוצות והשקפות שונות בחברה.

פלורליזם כביטוי למרכיבים של עקרונות המשטר הדמוקרטי:

– הכרה בזכות ומתן לגיטימיה לשונות וגיוון בין בני האדם ובין קבוצות שנבדלים בצרכים, בהשקפות ובאינטרסים שלהם.

– פיזור הכוח בחברה ושאיפה לאיזון בין רשויות השלטון השונות ובין ארגונים וגופים בעלי

אינטרסים שונים, מגוונים ואף מנוגדים.

– מתן אפשרות ולגיטימציה למאבקי כוח חיוביים בין מפלגות וארגונים המבטאים אינטרסים והשקפות שונים.

– השתתפות של האזרחים בפוליטיקה על פי עקרון שלטון העם.

– עקרון הפלורליזם מבטיח את קיומה של תחרות חופשית בין הקבוצות השונות.

חשיבות עקרון הפלורליזם

עקרון הפלורליזם , דרך ההכרה ומתן האפשרות של קיום קבוצות שונות בעלות דעות ואינטרסים שונים – מאפשר תחרות חופשית ושוויונית בין הקבוצות השונות תוך כדי הכלה וכבוד הדדי זו לזו. תחרות ושיתוף פעולה כאלו הם היא תנאי הכרחי לקיומה של חברה דמוקרטית ועל כן עקרון זה הוא אחד מהחשובים שבעקרונות המשטר הדמוקרטי. אולם  הפלורליזם אינו ערך מוחלט שכן בכדי להמנע ממצב של אנרכיה כל הקבוצות חייבות להסכים בניהן על נושאים מרכזיים (ראה עקרון ההסכמיות) כמו צורת המשטר, התנהלות המשחק הפוליטי ונורמות חברתיות.

ישנו גם ביטוי לעקרון הפלורליזם במגילת העצמאות, למשל במילים "…תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה…" "…תשמור על המקומות הקדושים לכל הדתות…"

ראו גם: עקרון הפלורליזם – שאלות ותשובות

סיכומים באזרחות לבגרות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: