חובות האדם כאדם וכאזרח – סיכום קצר

כחלק מתפיסת זכויות האדם והאזרח ישנה תפיסה המציעה כי זכויות אלו צריכות להיות מלוות (אך לא מותנות) בחובות. בדומה לזכויות, חובות אלו מתחלקות בין חובות האדם כאדם לבין חובותיו כאזרח.

חובות האדם כאדם

חובות החלות על האדם כלפי הזולת:
1 .לכבד את זכויותיו של האחר ולנהוג בסובלנות גם אם דעתו והתנהגותו אינם תואמים את שלי.
2 .לאפשר לזולת לממש את זכויותיו.
3 .המנעות מפגיעה בזולת ובזכויותיו, התראה ונקיטת פעולה נגד פגיעה בזכויותיו של הזולת.

חובות האדם כאזרח

חובות החלות על האדם כלפי המדינה בה הוא חי:
1 .ציות לחוק ולחובות שנקבעו בו: תשלום מסים, שירות צבאי, נאמנות למדינה.
2 .השתתפות בעיצוב החיים הציבוריים: הצבעה בבחירות, ביקורת השלטון, השתתפות אזרחית.
3 .תרומה לקהילה ולמדינה.

קשר בין זכויות לחובות

כל אדם רשאי לממש את זכויותיו ללא התניית מימושן במילוי חובותיו. אין לשלול מאדם זכות שאינה קשורה
לעבירה שביצע, אלא חייב להיות קשר ישיר בין הזכות שנשללה לבין החובה שלא מולאה. לדוג' לא ניתן לשלול
מאסיר את הזכות לבחור, אך כן הוגבלה זכותו לחופש התנועה משום שפגע במישהו. ראו סיכום מורחב אודות הקשר בין זכויות וחובות.

חזרה אל: סיכומים באזרחות לבגרות

ההתנגשות בין חובות וזכויות בפילוסופיה

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

האם גם לבעלי חיים יש זכות לחיים?

הזכות לחיים היא הזכות הבסיסית ביותר שלנו, אך האם גם לחיות מגיעה להיות הבעלים של החיים שלהן? טיעונים פילוסופים לזכויות בעלי חיים

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: