עקרון הפרדת רשויות – סיכום

סיכום באזרחות: עקרונות המשטר הדמוקרטי: הפרדת רשויות

הפרדת רשויות – הגדרה: הפרדת רשויות היא חלוקתה של ממשלה לזרועות נפרדות, כשלכל אחת מהן סמכויות ואחריות עצמאיות, כך שסמכויותיה של רשות אחת אינן עומדות בסתירה לאלו של הזרועות האחרות. החלוקה האופיינית היא לשלוש רשויות היא: רשות מחוקקת, רשות מבצעת ורשות שופטת. יש גרסאות של הפרדת רשויות בהן יש חפיפה בין הרשות המחוקקת והמבצעת. הכוונה מאחורי מערכת של חלוקת סמכויות היא למנוע את ריכוז הכוח השלטוני על ידי הצבת איזונים ובלמים.

מהי הפרדת רשויות: מקורות הרעיון ומהותו

המקור של עקרון הפרדת רשויות כחלק מעקרונות המשטר הדמוקרטי מגיע מההוגים מונטסקייה ו- ג'ון לוק, שראו בדמוקרטיה ייצוגית הכרח מציאותי אך מצאו לנכון לטעון כי ביטוי של עקרון הגבלת השלטון בא לידי ביטוי דרך הפרדה בין הרשויות.

עקרון זה קובע כי במדינה דמוקרטית ישנה חלוקה של הכוח בין גורמים שונים וכי לא כל הכוח מרוכז בידי גוף אחד. המטרה של החלוקה בין הרשויות היא הגבלת השלטון ומניעת ריכוז של כוח עודף במקום אחד, וכך הרשויות השונות פועלות בכדי להגביל זו את זו.

העקרון בא לידי ביטוי בהפרדה של הכוח לשלושה נושאים: חקיקה, ביצוע ושיפוט ובהתאם ישנה הפרדה בין הרשות המחוקקת (הפרלמנט), הרשות המבצעת (הממשלה) והרשות השופטת (בתי המשפט) באופן שבו נוצרת תלות הדדית בין הרשויות השונות שבולמות ומאזנות זו את זו.

מטרות עקרון הפרדת הרשויות

1. להגביל את השלטון ובכך לוודא כי האזרח חופשי מסכנה של עריצות השלטון ועריצות הרוב.

2. הבטחת תפקודה היעיל של המערכת השלטונית כולה.

ההפרדה בין הרשויות בדרך כלל אינה מלאה וייתכן ותהיה חפיפה בין רשויות שונות, בעיקר בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת (חבר כנסת יכול להיות גם שר בממשלה). הפרדת רשויות מלאה היא בעייתית מכיוון שבמצב כזה רשויות לא היו יכולות לתפקד באופן יעיל שכן כל אחת הייתה עוצרת לגמרי את האחרת. האיזון דרך הפרדה בין רשויות עם חפיפה חלקית מבטיח הרמוניה פנימית ושיתוף פעולה תוך איזון, בקרה וריסון הדדי.

הפרדת רשויות באה לידי ביטוי באופנים שונים במודלים דמוקרטיים שונים. בדמוקרטיה פרלמנטרית הרשות המבצעת מוגבלת על ידי הרשות המחוקקת (הפרלמנט) בכך שהיא פעולת על פי חוקים שנקבעים על ידי הפרלנט, ואילו הרשות המבצעת מאזנת את כוחה של הרשות המחוקקת בכך שהיא נותנת פרשנות ומבצעת בפועל את החוקים של הפרלנט שיכול מצידו להפעיל את הרשות השופטת שתקבע את הלגיטימיות של פירוש החוק שיכול כאמור להשתנות על ידי הרשות המחוקקת. בדמוקרטיה נשיאותית הנשיא כפוף לחוקים של הפרלמנט אך יש לו זכות להטיל וטו ולבטל חקיקה של הפרלמנט שיכול מצידו לעקוף את הוטו על ידי רוב מיוחס.

חזרה אל: סיכומים באזרחות לבגרות

ראו גם: הפרדת רשויות בישראל – פיזור העוצמה, איזונים ובלמים

הסכנות בפגיעה בעצמאות מערכת המשפט – דוגמאות

קראו עוד:

ג'ון לוק על גבולות הכוח וחירות התודעה

מונטסקייה על הפרדת רשויות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: