סיכום: עקרונות הדמוקרטיה והמשטר הדמוקרטי

עקרונות המשטר הדמוקרטי הם העקרונות הבסיסיים שעל פיהם מתנהל משטר דמוקרטי ובעזרתם מובטחת קיומה של מדינה בתור מדינה דמוקרטית. עקרונות דמוקרטיים הם עקרונות אוניברסליים התקפים בכל מדינה המגודרת בתור דמוקרטיה אך הפירוש של עקרונות הדמוקרטיה יכול להשתנות ממדינה למדינה בהתאם לאופיה והשקפתה.

עקרונות הדמוקרטיה והמשטר הדמוקרטי כוללים את העקרונות הבאים:

עקרון שלטון העם–  עקרון שלטון העם הוא אחד מעקרונות המשטר הדמוקרטי החשובים ביותר והוא קובע כי אזרחי המדינה הם הריבון שלה. (ראו גם מה אומר (ומה לא אומר) עקרון שלטון העם).

עקרון הפלורליזם – עקרון הפלורליזם אף הוא חלק חשוב ביותר של עקרונות המשטר הדמוקרטי והוא קובע בזכות קיומן של דעות והשקפות מנוגדות.

עקרון הסובלנות – עקרון הסובלנות הוא עקרון דמוקרטי המבטא את הנכונות לקבל כל אדם וכל השקפה שהיא שונה מזו שלך.

עקרון ההסכמיות– עקרון ההסכמיות הוא חלק מעקרונות המשטר הדמוקרטי והוא מבטא את הצורך בהסכמה רחבה כבסיס לכינון של משטר דמוקרטי.

עקרון הכרעת הרוב – עקרון הכרעת הרוב מבטא את דרך ההתנהלות הבסיסית של המשטר הדמוקרטי ומבוסס על עקרון שלטון העם.

עקרון הגבלת השלטון –  עקרון הגבלת השלטון מגביל את כוחו של השלטון ומונע ניצול שלו לרעה וכולל בין היתר את הפרדת הרשויות, הבחירות הדמוקרטיות, מנגנוני פיקוח וביקורת והחוקה

עקרון שלטון החוק – עקרון שלטון החוק הוא חלק חשוב של עקרונות המשטר הדמוקרטי והוא קובע כי כל האזרחים והמוסדות שווים בפני החוק

זכויות האדם והאזרח – זכויות האדם והאזרח הן זכויות בסיסיות שמעניק כל משטר דמוקרטי לאזרחים שלו והן נחשבות לחלק מעקרונות המשטר הדמוקרטי (כאן תוכלו לקרוא על למה זכויות אדם חשובות). הזכויות אינן מותנות בקיום חובותיו של האזרח. זכויות האדם והאזרח כוללות:

הזכויות הטבעיות – זכויות יסוד

הזכות לחיים והזכות לביטחון (שלמות הגוף)

הזכות לחירות (הכוללת את: חירות המחשבה והדעה, חירות המצפון, חיפוש הביטוי וחירות המידע, חופש ההתאגדות, חופש הדת, חופש התנועה, חופש העיסוק ואת הזכות לשם טוב)

הזכות לקניין

הזכות לשוויון

הזכות להליך הוגן

הזכות לכבוד 

הזכות לפרטיות

זכויות חברתיות

הזכות לרמת חיים

הזכות לדיור

הזכות לטיפול רפואי

הזכות לחינוך

זכויות עובדים ותנאי העסקה

הזכות לבחור ולהיבחר

זכויות קבוצה

כאמור, כל חלק של עקרונות המשטר הדמוקרטי הוא חלק הכרחי מיסודה של דמוקרטיה, אולם בכל מדינה ובכל דמוקרטיה ישנם דרכים שונות לבטא את עקרונות המשטר הדמוקרטי וליצור איזונים בניהם. הנושא של עקרונות הדמוקרטיה הוא נושא מרכזי בלימודי אזרחות והרשימה לעיל תסייע לכם להכיר את העקרונות השונים (כאן תוכלו למצוא גם רשימה מקוצרת של עקרונות דמוקרטיים).

מה הופך את עקרונות הדמוקרטיה לחשובים?

השיטה הכי גרועה חוץ מכל השאר: ציטוטים מפורסמים על דמוקרטיה

האם יותר נשים בשלטון משמע פחות שחיתות שלטונית?

חזרה אל:סיכומים באזרחות לבגרות

ראו גם: עקרונות המשטר הדמוקרטי – סיכום תמציתי

דברים מעניינים:

לשם אינטרס, הנאה או עשיית טוב: אריסטו על סוגי החברים שיש לכם ומשמעותה של החברות

דמוקרטיה רגישה: למה משמש הלב בפוליטיקה ע"פ מרתה נוסבאום

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: