סוגי מדינות לאום – סיכום באזרחות

סוגי מדינות לאום – הגדרות

# מדינת לאום אתנית-תרבותית: מדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית עם לאום אתני-תרבותי אחד ומבטאת
את זכותו להגדרה עצמית לאומית. * חלק מהסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה נותנים ביטוי
ליסודות האתניים התרבותיים )מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה, ולפעמים גם דת( של קבוצת הרוב הלאומי
במדינה, * וקיימים גם יסודות פוליטיים-ערכיים משותפים לכלל אזרחי המדינה.
 דוגמאות למדינות לאום שהן כמעט ללא מיעוטים: הולנד, פורטוגל, יפן.
 דוגמאות למדינות לאום ובהן גם מיעוטים: ישראל )ערבים, דרוזים, צ'רקסים, בדווים(, צרפת, בריטניה, ספרד.

# מדינה דו-לאומית: מדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית עם שני לאומים אתניים שונים ומבטאת את זכותם להגדרה עצמית לאומית. * חלק מהסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה מבטאים את היסודות
האתניים התרבותיים של שני הלאומים הדומיננטיים במדינה, * וקיימים גם יסודות פוליטיים- ערכיים
משותפים לכל אזרחי המדינה המגבשים את שני הלאומים.
 דוגמאות: בלגיה שבה יושבים שני עמים – ולונים ופלמים; צ'כוסלובקיה לשעבר, שבה מעמדם של הצ'כים
והסלובקים הוכר במסגרת חוקה אחת שהייתה למדינה לאחר מלחמת העולם הראשונה. ב-1 בינואר 1993 פוצלה
המדינה לשתי מדינות עצמאיות: צ'כיה וסלובקיה.

# מדינה רב-לאומית: מדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית עם מספר לאומים אתניים דומיננטיים במדינה. *
חלק מהסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה נותנים ביטוי ליסודות האתניים והתרבותיים של כל
הלאומים הדומיננטיים במדינה, * וקיימים גם יסודות פוליטיים-ערכיים משותפים לכל אזרחי המדינה
המגבשים את כלל הלאומים. דוגמאות: שוויץ – הכוללת מספר קבוצות לאומיות, כגון: גרמנית, צרפתית, איטלקית; יוגוסלביה לשעבר – שבשנות
ה-90 פרצה מלחמת בה האזרחים שבמהלכה תבעו הלאומים והעמים השונים שתינתן להם עצמאות במסגרת מדינה
משלהם: סרבים, קרואטים, בוסנים ואחרים. בשנת 1992 יוגוסלביה התפרקה ל-4 מדינות לאומיות: סרביה,
קרואטיה, קוסובו ומונטנגרו.

# מדינת לאום פוליטית/כלל אזרחיה: מדינה שמגדירה את השייכות הלאומית על בסיס האזרחות בלבד )חפיפה
בין לאומיות לאזרחות-כלומר אם אתה אזרח המדינה אתה שייך ללאום(, * בה הסמלים, המועדים, החוקים
ומוסדות המדינה אמורים לבטא יסודות המשותפים לכלל האזרחים במדינה.
 דוגמה: ארה"ב.

ראו גם: ההצדקות השונות למדינת הלאום הדמוקרטית, הביקורות על מדינת הלאום

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: