סוגי מדינות לאום – סיכום באזרחות

סוגי מדינות לאום – הגדרות

# מדינת לאום אתנית-תרבותית: מדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית עם לאום אתני-תרבותי אחד ומבטאת
את זכותו להגדרה עצמית לאומית. * חלק מהסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה נותנים ביטוי
ליסודות האתניים התרבותיים )מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה, ולפעמים גם דת( של קבוצת הרוב הלאומי
במדינה, * וקיימים גם יסודות פוליטיים-ערכיים משותפים לכלל אזרחי המדינה.
 דוגמאות למדינות לאום שהן כמעט ללא מיעוטים: הולנד, פורטוגל, יפן.
 דוגמאות למדינות לאום ובהן גם מיעוטים: ישראל )ערבים, דרוזים, צ'רקסים, בדווים(, צרפת, בריטניה, ספרד.

# מדינה דו-לאומית: מדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית עם שני לאומים אתניים שונים ומבטאת את זכותם להגדרה עצמית לאומית. * חלק מהסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה מבטאים את היסודות
האתניים התרבותיים של שני הלאומים הדומיננטיים במדינה, * וקיימים גם יסודות פוליטיים- ערכיים
משותפים לכל אזרחי המדינה המגבשים את שני הלאומים.
 דוגמאות: בלגיה שבה יושבים שני עמים – ולונים ופלמים; צ'כוסלובקיה לשעבר, שבה מעמדם של הצ'כים
והסלובקים הוכר במסגרת חוקה אחת שהייתה למדינה לאחר מלחמת העולם הראשונה. ב-1 בינואר 1993 פוצלה
המדינה לשתי מדינות עצמאיות: צ'כיה וסלובקיה.

# מדינה רב-לאומית: מדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית עם מספר לאומים אתניים דומיננטיים במדינה. *
חלק מהסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה נותנים ביטוי ליסודות האתניים והתרבותיים של כל
הלאומים הדומיננטיים במדינה, * וקיימים גם יסודות פוליטיים-ערכיים משותפים לכל אזרחי המדינה
המגבשים את כלל הלאומים. דוגמאות: שוויץ – הכוללת מספר קבוצות לאומיות, כגון: גרמנית, צרפתית, איטלקית; יוגוסלביה לשעבר – שבשנות
ה-90 פרצה מלחמת בה האזרחים שבמהלכה תבעו הלאומים והעמים השונים שתינתן להם עצמאות במסגרת מדינה
משלהם: סרבים, קרואטים, בוסנים ואחרים. בשנת 1992 יוגוסלביה התפרקה ל-4 מדינות לאומיות: סרביה,
קרואטיה, קוסובו ומונטנגרו.

# מדינת לאום פוליטית/כלל אזרחיה: מדינה שמגדירה את השייכות הלאומית על בסיס האזרחות בלבד )חפיפה
בין לאומיות לאזרחות-כלומר אם אתה אזרח המדינה אתה שייך ללאום(, * בה הסמלים, המועדים, החוקים
ומוסדות המדינה אמורים לבטא יסודות המשותפים לכלל האזרחים במדינה.
 דוגמה: ארה"ב.

ראו גם: ההצדקות השונות למדינת הלאום הדמוקרטית, הביקורות על מדינת הלאום

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: