סיכום באזרחות: לאומיות אתנית

סיכום באזרחות: לאומיות אתנית – הגדרה

הגדרה של לאומיות אתנית: לאומיות אתנית היא התגבשות של קבוצה לאומית סביב מכנה משותף אתני כמו דת, היסטוריה, תרבות וגזע. לאומיות אתנית נבדלת מלאומיות אזרחית או פוליטית שרואה בכל אדם החי במסגרתה של מדינה כאזרח.

כאשר המכנה המשותף המרכזי של הקבוצה הלאומית הוא מרכיב תרבותי (כמו שפה והיסטוריה), אזי יש לפנינו מקרה של לאומיות אתנית תרבותית.

הציונות ומדינת ישראל הן דוגמא ללאומיות אתנית מאחר והיא מבוססת על המכנה המשותף האתני של העם היהודי. ארצות הברית היא דוגמא ללאומיות אזרחית.

הלאומיות האתנית נתקלת בבעיה כמעט בכל מקום שבו היא מתקיימת, שכן כפי שאנחנו מכירים מהמקרה של ישראל, מרבית מדינות הלאום בעולם (ויש הטוענים כיום שכל המדינות בעולם) כוללת בתוכן יותר מקבוצה אתנית אחת, ועל כל הלאומיות האתנית לא יכולה להתגשם במלואה שכן היא תמיד צריכה להתייחס אל קיומם של מיעוטים בקרבה (במקרה הישראלי: האוכלוסיה הערבית שמהווה למעלה מחמישית האוכלוסיה).

לסיכום נוסף ראו מדינת לאום אתנית-תרבותית וכאן תוכלו ללמוד על היתרונות של מדינה רב-תרבותית.

לסיכומים מורחבים בנושא של סוגי לאומיות (ובכלל זה לאומיות אתנית ולאומיות אזרחית\פוליטית) ראו סיכום באזרחות: לאום ומדינת לאום

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים באזרחות לקראת בחינת הבגרות באזרחות.

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: