סיכומים בתנ"ך

להלן תמצאו אסופת סיכומים בתנ"ך המכסה את מרבית החומר של בחינת הבגרות בתנ"ך. הסיכומים מסודרים על פי נושאי הלימוד לבחינת הבגרות: מלכים ונביאים, עלילות הראשית, חורבן, גלות וגאולה, חוק וחברה במקרא, המאבק לחברה מוסרית, אדם וגורלו בספרות החוכמה וחיי הפרט והכלל בראי השירה. הסיכומים מיכלים את עיקרי הדברים והפרשנויות בכל פרק ובכל נושא וכן קישורים פנימיים וחיצוניים על מנת לאפשר למידה איכותית ויעילה. הסיכומים לוקטו ממקומות שונים או הוכנו במיוחד והם עומדים בסטנדטים גבוהים. עם זאת אין הסיכומים מהווים תחליף לקריאה מלאה ולימוד של החומר אלא מיועדים לשם חזרה לקראת המבחן ובחינת הבגרות. לפירוט הסיכומים בתוך פרקי הלימוד ראו סיכומים לבגרות בתנ"ך.

כמו כן כאן תוכלו למצוא סיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת

מלכים ונביאים

מלכים א’ א’

מלכים א’ פרק ג’

מלכים א’ – פרק ח’

מלכים א’ י”א 

מלכים א’ י”ב

מלכים א’ ט”ז 23- 33

מלכים א’ י”ז

מלכים א’ י”ח

מלכים א’ י”ט

מלכים א’ כ”א

מלכים ב’ ב’ (סיכום נוסף של מלכים ב' פרק ב')

מלכים ב', ה'

מלכים ב’ י”ז (סיכום נוסף של מלכים ב' פרק י"ז)

מלכים ב’ י”ח-י”ט – מסע סנחריב (סיכום נוסף של מלכים ב', י"ח ושל מלכים ב', פרק י"ט)

מלכים ב’ כ”א \ דברי הימים ב’, ל”ג (עוד סיכום של מלכים ב' פרק כ"א)

מלכים ב’, כ”ב – כ”ג (סיכום נוסף של מלכים ב' פרק כ"ב ושל מלכים ב' פרק כ"ג)

דברים י”ב 1-14

ספר ירמיהו

ירמיהו א’

ירמיהו ב’ 1-13

ירמיה י”ב 1-6

ירמיה ל”א

ירמיה כ’ 7-18

מלכים ב’ כ”ד (מודרכת) – עוד סיכום קצר של מלכים ב' כ"ד

מלכים ב’ כ”ה (מודרכת) – עוד סיכום של מלכים ב' פרק כ"ה

ירמיה ל”א 14-19, 26-36

עזרא א’ 1-7

עלילות הראשית

בראשית א-ב 3 סיפור הבריאה הראשון

תהלים ק”ד – גדולת האל כבורא עולם

סיפור הבריאה הבבלי- אנומה אליש

בראשית ב’ 4-25 סיפור הבריאה השני\ גן עדן

גן העדן בבראשית, יחזקאל ובמיתוס

יחזקאל ל”א

בראשית ג’ הגירוש מגן העדן

בראשית ד תולדות משפחת האדם והאנושות

בראשית ו’ מבול

בראשית פרק ט

עלילות גלגמש – סיפור המבול המסופוטמי

סיפורי האבות

סיפורי אברהם

בראשית פרק י"ב: אברהם עולה לא"י (וגם יורד ממנה)

בראשית פרק י"ג – חזרתו של אבהרם לארץ ישראל ממצרים.

בראשית פרק ט"ו :הברית בין הבתרים

בראשית פרק ט"ו – ברית בין הבתרים בין אבהרם וה'.

בראשית ט"ז –י"ז -השוואה

בראשית פרק י"ז – ברית המילה

בראשית פרק י"ט – סיפור לוט והמלאכים וחורבן סדום ועמורה

 בראשית פרק י"ט – סיפור לוט ומעשה בנותיו במערה.

בראשית פרק כ"א 1- 21 – הגרוש השני של ישמעאל והגר

בראשית פרק כ"ב- עקידת יצחק

בראשית כ"ג – מות שרה וקניית מערת המכפלה

בראשית פרק כ"ד – סיפור שליחותו של עבד אברהם והמפגש עם רבקה

סיפורי אברהם – מושגים וכלים

סיפורי יעקב

בראשית פרק כ"ה 19 – 34: הולדת יעקב ועשו ומכירת הבכורה

בראשית פרק כ"ח: חלום יעקב

בראשית פרק כ"ט – יעקב ורחל, לאה והולדת 12 השבטים

בראשית פרק ל"ב – יעקב מתכונן למפגש עם עשו

סיפורי יוסף

בראשית פרק ל"ז – חלומות יוסף, השלכתו לבור ומכירתו לישמעאלים

חורבן, גלות וגאולה

ירמיהו פרק כ”ט

תהלים קל”ז

ירמיהו מ”ב- מ”ג

יחזקאל פרק ל”ז

עזרא פרק א’

עזרא פרק ג’

זכריה פרק ד’

זכריה פרק ח’

ישעיהו פרק ס”ב

חוק וחברה במקרא

החוק המקראי לעומת חוקי המזרח הקדום 

קבצי החוקים בתורה

מקור החוק, מטרתו והיקפו

שמות כ’ 1-14 עשרת הדיברות

ויקרא י”ט 1-18

חוקי חמורבי

גר, יתום ואלמנה

הלוואות לנזקקים

דיני שמיטת קרקעות ושמיטת חובות

נחמיה ה’ 1-13

פלילים

הריגה ורצח

חוק המידה – שמות כ”א

ערי מקלט – במדבר ל”ה

חוקי החיתים

איסור לקיחת שוחד

עקרונות הצדק והמשפט על פי הנביאים

חוקי מלחמה – דברים כ’

חוק שבויה יפת תואר – דברים כ”א

המאבק לחברה מוסרית

המוסר מכריע את גורל העם – עמוס בעמוס דעמוס ועמוס ח’, ישעיהו ה 1-7ישעיהו ה 8-17

המוסר מכריע את גורל ההנהגה – שמואל ב, י”ביחזקאל ל”ד

מוסר ופולחן:  ישעיהו אירמיהו ז 1 – 15, ירמיהו ז 21 -28

אדם וגורלו בספרות החכמה

משלי

איוב

קהלת

חיי הפרט והכלל בראי השירה

שיר השירים

שאיפה לחיים מלאי סיפוק ותוכן תהילים

קהלת י”א 7- י”ב 7

חיי הכלל – שמואל ב א’ 17-27

סיכומים לבגרות בתנ"ך

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו