סיכום בתנ"ך: סיפורי אברהם – מושגים וכלים

סיכום בתנ"ך: סיפורי אברהם – מושגים וכלים

מתוך: סיכומים לבגרות בתנ”ך – סיפורי האבות

סיפורי אברהם:בראשית, בראשית פרק י"אבראשית י"בט"ו,ט"ז, י"ז,י"ח, י"ט,כ"א  1-21 ,כ"ב 1- 19,כ"ג, כ"ה, כ"ז.

לפניכם רשימת מושגים ומיומנויות שיסייעו לכם להתכונן למבחן.

המושג/ המיומנות

הסבר במלים שלך את המושג

הבא דוגמאות מתוך החומר ,

וציין  את מראה המקום

1.

 

ניסיון,

מבחן האמונה

האל מעמיד בניסיון את המאמין

אברהם התנסה ב-10 ניסיונות:

יב 1-9 נתוק מן העבר והליכה אל הלא נודע

 יב 10 -20 הירידה למצרים-ביטוי לחוסר

                 אמונה בכוחו של האל לעזור

כ"ב ,עקדת יצחק-זהו הניסיון ה-10 שבו התנסה  אברהם,והוא הקשה ביותר,בו נדרש לוותר על עתידו ,על הבטחת הזרע. לאחר שהוכיח אברהם את נאמנותו,נשלח האיל במקום בנו יצחק.

2.

 

התגלות

 

התגלות האל לאדם

[לאחד האבות/לנביא וכו']

כדי להעביר לו מסר.

ההתגלות מלווה בד"כ בתופעות טבע.

בר' ט"ו 1, 12:

1.התגלות ה' לאברהם  בחיזיון +הבטחת הזרע.

2.התגלות ה' בחלום +הבטחת הארץ.

בר' ט"ז 8 -12 :התגלות המלאך להגר+ הבטחה על עתידו של ישמעאל

כ"א 17 -18: התגלות המלאך להגר

                                +הבטחת הזרע

3.

הבטחה נבואית

הבטחת ה' לעתיד -לאבות או לנביאים

הבטחת הזרע – יב 2  יג 16, ט"ו1- 6

הבטחת הארץ- יב7,    יג 17,ט"ו 7- 21

4.

מעשה אבות סימן לבנים

במעשי האבות ובארועים שקורים להם  יש רמז למה שיקרה  לבנים שלהם= לעם ישראל, בעתיד.

*בראשית יב  10 –20 =מעשה אבות : ירידת אברהם בגלל הרעב,הנגעים,  והיציאה ברכוש גדול של אברהם ממצרים.

//בראשית מז 4,שמות א 22, ג, 8,  20 -22.=סימן לבנים = ספור יציאת מצרים:הירידה בגלל הרעב, הנגעים והיציאה ברכוש גדול של בנ"י ממצרים.

5.

 

ברית

ברית היא הסכם בין 2 צדדים או יותר: הברית  נכרתת בין 2 צדדים שווים במעמדם או  בין צד חלש[אדם,עם משועבד] לחזק [מלך, אל].  כל צד מתחייב לקיים את חלקו בתנאי הברית.

 בברית חד צדדית מתחייב רק אחד הצדדים  לקיים את ההבטחות/התנאים,

לעומת זאת בברית דו צדדית 2 הצדדים מתחייבים לקיים את תנאי הברית.

מי שלא יקיים את הברית ייענש. בטקס הברית נהגו לבתר בע"ח =>"לכרות ברית ".

1.בראשית  ט"ו:הברית בין הבתרים-זוהי ברית  חד צדדית-רק אלהים מתחייב לקיים את הבטחותיו.

2.בראשית  י"ז: ברית מילה-זוהי  ברית דו צדדית אשר בה מתחייבים שני הצדדים לקיים את התנאים ובה נקבעים היחסים בין ה' לאברהם ולזרעו:"להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך" זוהי ברית לדורות :" לדורותם,לברית עולם"

-אות הברית- המילה= הסרת הערלה , משמשת עדות וסימן לתוקפה של הברית,סימן בבשר אברהם וזרעו .

מי שאינו נימול נענש בעונש כרת= מוות מידי שמים/נידוי מהקהילה

6.

הבשורה על הולדת הבן

הודעה משמחת על הולדת הבן  ע"י שליח/ האל .

נוסחה זו מקדימה   מדרש שם ותאור תפקידו של הנולד.

טז 11 -12: הבשורה על הולדת ישמעאל,

יז 15 -22,

 יח  9 -16         הבשורה על הולדת יצחק: תחילה  רק  לאברהם ואח"כ לאברהם כששרה שומעת בפתח האהל.

7.

משא ומתן

דיון בתנאי הסכם ,מקח וממכר במסחר.

יח 23 -33: משפט סדום

כג 3 -16: קניית מערת המכפלה

8.

קושי תאולוגי

בעיה מבחינה דתית אמונית העולה מן הפסוקים  ודורשת פתרון הגיוני

יח 21 : הקושי: מדוע האל צריך "לרדת " (ירידה פיזית) לסדום, הרי הוא נמצא בכל מקום?

הפתרון:דברה תורה בלשון בני אדם.ה' משמש דוגמא לאדם –יש לחקור לפני שפוסקים דין במשפט.

9.

פער

הספור אינו מציג את כל פרטי העלילה והקורא צריך להשלים את החסר .

יב : מדוע נבחר אברהם?

יח: מהם חטאי אנשי סדום ?

כב : איך מרגיש יצחק? היכן שרה? האם היא יודעת על העקדה ?  ועוד.

10.

מצג

אקספוזיציה, פתיחה של ספור המציגה את הדמויות, המקום, הזמן והנושא.

לדוגמא: טז 1 : הצגת הנתונים הבאים: הדמויות הן שרי,אברם והגר ,והבעייה: עקרותה של  שרי

 יח 1 : הזמן: כחום היום, המקום: פתח האהל באלוני ממרא,הנושא :התגלות ה' לאברהם[ הכנסת האורחים] .

11.

דמות ראשית

ודמות משנית

הדמות הראשית היא הדמות המובילה והמשפיעה ,הפועלת בספור.הדמות המשנית מלווה את הדמות הראשית, מאירה אותה באור חיובי או שלילי ומקדמת את העלילה .

לדוגמא: יב 10-20:

אברהם= הדמות הראשית

מלך מצרים ושרה = הדמויות המשניות

אפיון ישיר

ואפיון עקיף

אפיון ישיר הוא תאור תכונות של הדמויות  באופן מפורש. בד"כ תאור תכונות חיצוניות.הסופר המקראי ממעט בתאור חיצוני של הדמויות,רק אם הן חשובות להמשך העלילה ולהבנתה. אפיון עקיף-תאור הדמות באמצעות ההתנהגות והמעשים ,מהם לומדים את התכונות.

 

אפיון ישיר : יב 14 -שרה : "ויראו המצרים את האשה כי יפה היא מאד" טז 12: ישמעאל יהיה "פרא אדם".

אפיון עקיף:

 יב-כג: אפיון דמותו של אברהם  עפ"י מעשיו והתנהגותו בשרשרת הספורים: אברם הצייתן והמאמין מול אברם הספקן, הפחדן.אברהם הוותרן,רודף שלום. אברהם מכניס אורחים ורודף צדק.

 יט: לוט  מכניס אורחים

בראשית ט"ז: שרה יוזמת ,שולטת ביד רמה בבני ביתה

ט"ז: הגר הגאה בהריונה,נפגעת מיחסה של שרה..

12.

חילופי כינויים

המחבר אינו מרחיב בתאורי רגשות של הדמויות ,אלא משתמש בכינויים שונים לאותה דמות,כדי לבטא את התחושות ואת מערכת היחסים בין הדמויות בספור.

לדוגמא,בפרק כא, הכינויים של ישמעאל :

בן הגר המצרית, בן האמה (פס'  10 -9)- בפי שרה

בנו(פס' 11)- בעיני אברהם,

הנער– (פס' 12,17,18,19,20)-בעיני  גורמים אוביקטיביים:המחבר, מלאך ה'

הילד(פס' 14,15,16)-ההורים אברהם והגר.

13.

מדרש שם

פירוש הניתן לשם של דמות או של מקום. השמות יכולים לבטא אירוע או לסמל אופי, תקווה, גורל וכו'. בדרך כלל יש דמיון בצליל או בשורש בין השם לבין מדרש השם.

מדרש שם לאדם:

ט"ז 11: ישמעאל-האל שמע ,

יז 17 , יח 12:יצחק-אברהם/שרה צחקו

יז 5 :אברהם-אב המון גויים.

יז 15-16: שרה- "..מלכי עמים ממנה יצאו" [שררה]

מדרש שם למקום:

טז 13 : באר לחי ראי

14.

מילה/

שורש מנחה

מילה או שורש של מילה  החוזרים בקטע  מספר פעמים. החזרה על השורש/מילה מדגישה מסרים ורעיונות  המופיעים  ביחידה הספרותית.

1.השורש "הלך":  יב 1, 4, 5 ,9. הדגשת הצווי האלוהי וביצועו,כיבוש הארץ בהליכה ברגל .

2. השורש " ברך":יב,  2- 3  אברם מבורך ומקור ברכה לאנושות

3. "ברית "–י"ז.4. השורש צחק :כא 3,6,8,9

5. השורש "מהר":יח 6 -86."הנני":כב 1,7,11

7."בן,בני,בנו":כב8."מקום":כב,3,4,9,14

9."וילכו ..יחדו":  כב 6,8

15.

ריבוי פעלים

שימוש במס' רב של פעלים הוא אמצעי ספרותי להבעת רגשות , זריזות, חריצות. המספר ממעיט בתיאור רגשות, מחשבות ומעביר אותם באמצעות הפעולות של הדמות.

טז,1- 6י"ח, 6 -7כא,כב,3 ,6 ,9, 10 .

לדוגמא:"וישכם,ויחבוש,ויקח,ויבקע,ויקם, וילך"(כב 3)

16.

הדרגתיות

 

הדרגה מן הקל אל הכבד

יב 1: "מארצך וממולדתך ומבית אביך"

כב  2: "בנך,יחידך,אשר אהבת,את יצחק"-

17.

דימוי

א' דומה לב'

עריכת השוואה בין 2 תחומים  באמצעות  מילות ההשוואה (כ,כמו) .השימוש בדמוי נועד להמחשת התכונה המושווית .

-יג 10:"כגן ה', כארץ מצרים"=דמוי כיכר הירדן לגן עדן או למצרים השופעים מים.

– יג 16: "זרעך כעפר הארץ"= ריבוי הזרע

                                                כגרגרי עפר .

18.

סמל,

מעשה סמלי

חפץ או ביצוע פעולה המעבירים  מסר, מדגישים רעיון ומושכים את תשומת לבו של השומע/הקורא.

ט"ו: ביתור עגלה משולשת עז ואיל  משולשים [=בני 3 ש' או חודשים] ,תור וגוזל .

הבהמות בברית בין הבתרים=סמל לדורות השעבוד במצרים.הצפור סמל לחופש,

העיט סמל למצרים ששעבדה את בנ"י.

19.

שאלה רטורית

שאלה שהתשובה לה ברורה,מובנת ונרמזת, ואשר נשאלת כדי למשוך תשומת לב , ללא ציפייה לתשובה מהשומע.

יח 17:"המכסה אני מאברהם אשר אני עושה"

יח 25:"השופט כל הארץ לא יעשה משפט"

20.

תיקון סופרים

ב 18 מקומות בתנ"ך נערך שינוי של הכתוב ע"י הסופרים  כדי למנוע פגיעה בכבוד ה'.

יח 22 : "ואברהם עודנו עומד בפני ה'" במקום: "וה' עודנו עומד בפני אברהם"

אריסטו על הדבר הכי טוב שיש

מה מניע את הפעולות שלנו, למה אנחנו שואפים לדברים טובים ומהו הטוב הגבוה ביותר שאליו ניתן לשאוף. אריסטו על מה שחשוב בחיים

סיכומים לבגרות בתנ"ך