סיכום בתנ"ך: עלילות הראשית – גן העדן בבראשית, יחזקאל ובמיתוס

גן העדן בבראשית, יחזקאל ובמיתוס

יחזקאל ל"א 1-11:

נבאותו של יחזקאל בנויה בפרק זה כמשל על עוצמתו של מלך מצרים תוך השוואה לממלכת אשור (או אולי לעץ תאשור). במשל מתואר מלך אשור כעץ פלאי וענק אך גאוותן, וכל כוח לא יעמוד לו ביום שה' יחליט להעניש אותו. אותו ארז היה ענק, נעלה והעניק חסות לחוסים בצילו. הוא לא ידע כל מחסור כי היה שתול על פלגי מים ובזכותו נהנו גם שכניו מהברכה שקיבל. הוא היה היפה בעצים ועלה אפילו על עצי גן-העדן. אך לבסוף חטאו של העץ הוא בדיוק זה, שגדל למימדים על-טבעיים (מלך אשור ופרעה דימו עצמם לאלים) ונענש במפלה והגליה (בדומה לגן-עדן). יופיו וייחודו של העץ מודגשים דרך השוואה לעצי גן-העדן ובכך שהוא עלה עליהם. אך בתיאור יחזקאל מספר הבדלים: בבראשית מתוארים העצים כאכילים, יחזקאל מדבר רק על יופיים בכדי להדגיש את נושא הגאוותנות, התיאור ביחזקאל מאניש את העצים ומציין כי הם מקנאים בארז.

גן העדן עפ"י בראשית ב' 8-15 ויחזקאל ל"א 1-11:

ייעודו של גן העדן:

בבראשית התפיסה גורסת כי גן-עדן נמסר לנזר הבריאה- האדם, בכדי לעבד ולשמר את גנו של אלוהים. ביחזקאל חוזרת תפיסה זו בהזכרתו המשולשת של הביטוי "גן-אלהים".

משמעות השם "עדן":

=פורה, מקום מושקה ורטוב ולכן רענן תמיד ושופע ברכה:

בבראשית בא רעיון זה לידי ביטוי במיקום גן-העדן בין ארבע נהרות. הארז ביחזקאל נהנה אף הוא משפע מקורות מים.

מיקום הגן:

לפי בראשית ב' מיקומו של הגן הוא "מקדם" כלומר ממזרח לא"י ובין ארבע נהרות – לכאורה בעל מיקום גיאוגרפי אך אין דרך לדעת בדיוק היכן וכנראה ערפול זה מכוון. ביחזקאל אין התייחסות למיקום הגן.

מאפייני עצי הגן:

בבראשית נאמר כי בגן "כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל" –עצים ויפים ואכילים ובניהם עץ הדעת ועץ החיים. יחזקאל לא מתייחס לפירות העצים ולא לעצי הדעת והחיים אלא רק ליופיים המופלג (המשרת את המשל).

מכאן ניתן להסיק כי יתכן וביחזקאל נעשה עיבוד מגמתי של התיאור בבראשית.

סיכומים לבגרות בתנ"ך – סיכום כללי

סיכומים בתנ"ך לבגרות: עלילות הראשית

הקשר הסמוי בין האישה והנחש? משמעות השם חוה בסיפור גן העדן

סיכומים לבגרות בתנ"ך