סיכום בתנ"ך לבגרות: מלכים א' פרק י"ז

מלכים א' י"ז – סיכום

אליהו בימי הבצורת

הבצורת: בפסוק 1 של מלכים א פרק י"ז  אליהו מבשר על הבצורת לאחאב. העונש הוא דווקא בצורת בכדי להלעיג על כוחו של הבעל שהוא אל הרוחות, הגשמים והפריון ולהעמיד את כוחו במבחן, אם ירד גשם, הרי שהוא האל האמיתי. אליהו אומר כי הבצורת לא תפסק "כי אם לפי דברי" –ככל הנראה ציטוט מפיו של ה'.

אליהו מסתתר בנחל כרית (מלכים א', י"ז פס' 2-7)

קיים קשר של סיבה ותוצאה בין פסוק 1 לפסוקים 2-3 ולפסוק 7. במצוות ה' הולך אליהו לנחל כרית בכדי להסתתר מאחאב שביקש להרגו (גם קשר כרונולוגי). בנחל מכלכלים את אליהו העורבים (פרשנות אחת גורסת כי אלו בעצם סוחרים) המביאים לו לחם ובשר פעמיים ביום, העורבים מעניקים לסיפור מימד של נס מכיוון שהם ידועים כ"לקחנים" ופה הם מעניקים. בסופו של דבר הנחל יבש וכאן הקשר בין פסוק 1- הבצורת, לפסוק 7- ייבוש הנחל.

אליהו בבית האלמנה בצרפת (מלכים א, י"ז, 8-16)

במצוות ה' מגיע אליהו לבית אלמנה בצרפת (בצידון), ככל הנראה להרחיקו מלחצי העם ומהישג ידם של אחאב ואיזבל. שם מבטיח לו ה' כי האלמנה תכלכל אותו. הסיפור דומה לסיפור נחל כרית מבחינה לשונית ורעיונות: שני הסיפורים נפתחים בצורה דומה ("ויהי דבר ה' אליו לאמר"), בשני הסיפורים מצווה ה' על אליהו ללכת, בשני הסיפורים מוטלת כלכלת אליהו על גורם אחר ובשניהם מוזכרים לחם ומים.

בהגיעו אל העיר מעמיד אליהו את האישה בשלושה ניסיונות בכדי לראות אם זו האישה אליה התכוון ה':

  • הוא מבקש ממנה מים בזמן בצורת והיא נעתרת.
  • הוא מבקש ממנה פת לחם והיא משיבה כי אין לה מספיק לה ולבנה
  • אליהו מבקש כי תכין לו קודם פת לחם ורק אחר כך תיקח לה ולבנה ומבטיח כי ה' יסייע לה אם תעתר.

האישה עומדת בניסיונות ועל אף הצהרתה כי לאחר פת הלחם שתכין יכלו המצרכים והיא ובנה ימותו, מתבצע נס והקמח והשמן אינם כלים.

נס החייאת בן האלמנה (י"ז, 17-24)

לאחר הדברים הללו (קשר כרונולוגי) חולה ומת בן האלמנה וזו מאשימה את אליהו בכך שמאז שהוא מתגורר אצלה היא נראית לידו הצדיק כפחותה בעיני ה'. אליהו משכיב את הילד ומתפלל עליו, תחילה בא בתוכחה אל ה' על שהרג את בנה של זו שעזרה לו ולאחר מכן מתחנן בפני ה' שיחזיר את הנער לחיים. אליהו "מתמודד" על הנער שלוש פעמים עד שה' נעתר לבקשתו ומשיב את הנער לחיים. האישה מודה לאליהו ואומרת כי עתה היא יודעת שהוא איש האלוהים, כאן קיים קושי מכיוון שכבר קודם לכן הכירה בהיותו איש האלוהים. הפתרון: בפסוק 18 הכוונה היא לאיש הנושא את דבר אלוהים ואפילו בנימת לעג, בפסוק 24 המשמעות היא הכרה ואמונה שלמה באליהו וכוחותיו.

ארבעת הניסים של אליהו הם פאסיבים, כלומר ניתנים לו בידי ה' שמבשר לו על הבצורת, שולח את העורבים, דואג שהשמן והקמח של האלמנה לא יגמרו ומחייה את הנער. כך מציג הפרק את ה' כאלוהים אוניברסלי (גם בצידון, למשל) לעומת הבעל. בפרק מובלטת דמותו השלילית של אחאב שהוא ישראלי ואינו מאמין בה' בעוד אישה נוכרייה כן. אליהו אינו מתנגד לאיזבל כצידונית אלא כמחדירת עבודה זרה. הפרק ממלא פערים בזמן הבצורת.

סיכומים לבגרות בתנ"ך – מלכים ונביאים

סיכומים לבגרות בתנ"ך -כללי

קצת גיוון:

לפגוש את אליהו: הבעל שם-טוב מחפש מקטרת

להחריב עולמי יצאתם? רבי שמעון בר יוחאי ובנו יוצאים מהמערה

סיכומים לבגרות בתנ"ך