סיכום בתנ"ך: מלכים ב' פרק י"ח: נאום רבשקה

סיכום בתנ"ך: מלכים ב' פרק י"ח: נאום רבשקה

מתוך: סיכומים בתנ"ךמלכים ונביאים

מלכים ב' פרק י"ח

חזקיה מנסה לרכז את הפולחן בירושלים ,ולהפסיק את העבודה בבמות.המחבר מגדיר את חזקיהו כמלך חיובי מושלם (מלכים ב', י"ח, פסוק 5).

פעולותיו של חזקיה בתחום הדתי:

1.הוא הסיר את הבמות(ריכז את הפולחן).

2.טיהר את יהודה מהפולחן האלילי הכנעני (מלכים ב', י"ח פסוק 4).

3.כתת נחש הנחושת אשר עשה משה. לפי ספר במדבר כ"א 9-5 : זהו חפץ פולחני שמשה רבנו בנה כדי לרפא את העם ממכת נחשים במדבר , חפץ  זה נשמר במשך הדורות במקדש והעם קיים סביבו פולחן, זה הפך למעין עבודת אלילים ולכן שבר אותו לרסיסים חזקיה.

4. לפי דברי הימים י"ב, ל' חזקיה ארגן חגיגת פסח גדולה בירושלים והזמין גם את תושבי ממלכת שומרון =ישראל שלא הלכו לגלות.

פעולותיו הצבאיות והמדיניות של חזקיה:

1.חזקיה מורד במלך אשור(מלכים ב', י"ח 7).

2.חזקיה מתכונן למרד (לפי דברי הימים ב' ל"ב.

*דאגה לאספקת מים לעיר במצור.

*חיזוק ביצורי העיר (5).

*ייצור כמות גדולה של כלי נשק.

*בניית מסכנות(28)=מחסנים לאחסון מזון ואספקה.

פסוקים 12-9 חוזר המחבר על סיפור חורבן שומרון כדי להדגיש כי מלך יהודה הולך בדרך ה' ויצליח למרוד מאשור בניגוד למלך ישראל שחטא .

מלכים ב', י"ח –פסוקים 16-13 מסע סנחריב ליהודה.

חזקיה משלם קנס כבד שהטילו האשורים מן הקופה הציבורית , מאוצר הממלכה והמקדש ,אינו מטיל על העם מס מיוחד.

נאומי רבשקה (בעל מעמד בכיר בממשל האשורי).

הנאום הראשון.

ירושלים נצורה . מלך אשור שולח שליחים שינסו לגרום לתושבים,ללוחמים להיכנע.

הנציגים: תרתן, רב-סריס, רבשקה.

נציגי מלך יהודה: אליקים בן חלקיהו,שבנה הסופר,יואח בן אסף המזכיר.

רבשקה נואם נאום תעמולה  שמטרתו לערער ביטחונם של הלוחמים המגינים על העיר .

כינוי חזקיה בשמו הפרטי לעומת מלך אשור ,"המלך הגדול מלך אשור".

מילה מנחה ב.ט.ח (מלכים ב', י"ח – 24.22,21,20,19)- להראת שמנהיגות חזקיה לא אחראית.

טיעון ראשון:אין לבטוח בעזרת מצרים. מצרים " משענת הקנה הרצוץ הזה" = קנה שבור שאין להישען עליו כי אפשר להיפגע.

טיעון שני: רבשקה יודע שחזקיה הסיר את הבמות לה' ,הוא רואה בכך פגיעה בה' ,ולא מבין שזה לטובת ריכוז הפולחן.

בנוסף טוען רבשקה שה' הוא ששלח אותו ,את אשור לפגוע ביהודה (25).

טיעון שלישי:חזקיה לא יכול לסמוך על כוחו הצבאי הדל.מעט סוסיםולוחמים.(24-23).

תגובת המשלחת היהודית לנאום.

דבר ארמית….

ואל תדבר עימנו יהודית…..רבשקה נאם ביהודית שפת ממלכת יהודה באזני העם ,מפחיד את מאזיניו.

נאום רבשקה השני.

רבשקה מבין שמצב הנצורים קשה ייתכן שאין להם מה לאכול ולשתות ,אלא את הפרשות גופם (27).

רבשקה ממשיך לדבר יהודית.

רבשקה טוען שאין להאמין להבטחות חזקיה שה' יציל את העיר ,ומבטיח להם בשם מלך אשור חיי שלוה ושלום (31),במקום חיים במצור,חיי שפע "ארץ דגן ותירוש…" במקום הרעב והצמא במצור.

בפסוקים 35- 33 במלכים ב', י"ח מתגלה רבשקה עובד האלילים – הטוען שאלילי העמים האחרים לא הצילו אותם מיד מלך אשור , וכך גם ה' לא יציל את ירושלים.

תגובת נציגי חזקיהו : לא ענו דבר לרבשקה כמצוות המלך חזקיה אך חזרו קרועי בגדים כאות אבל מפחד.

שאלה קטנה וטובה שאפשר לשאול לגבי מלכים ב' י"ח:

מאיפה העברית? האפשרות שרבשקה היה יהודי מומר

דברים מעניינים אחרים:

הרש"ר הירש ומרטין לותר קינג על הקשר בין עבדות מצרים לחופש וזכויות אדם

8 שיטות מוכחות לשיפור הזיכרון

סיכומים לבגרות בתנ"ך