סיכומים בתנ"ך – תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת

להלן תמצאו אסופת סיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת לשנת תשע"ד 2014. הסיכומים מכסים את מרבית חומר הלימוד הנכלל בתוכנית הלימודים החדשה המועדכנת. בכל אחד מהקישורים להלן תמצאו קישורים לעמוד סיכום של נושא בתנ"ך (על פי רוב אחד הפרקים). בכל אחד מעמודי הסיכום תמצאו על פי רוב קישורים לעמודי סיכומים רלוונטיים נוספים. בנוסף, תוכל לפנות אל עמוד הסיכומים בתנ”ך  כאן באתר שכולל את כל עמודי הסיכום מתוך תוכנית הלימודים בתנ"ך וכן אל עמוד:  סיכומים לבגרות בתנ"ך לשנה"ל הנוכחית (לחצו כאן לריכוז מסודר של כל הסיכומים בתנ"ך או למאגר המידע אודות בגרות בתנ"ך). בהצלחה.

סיכומים לבגרות בתנ"ך לפי נושאים

ספר בראשית כולל נושאי הבריאה וראשית האנושות וסיפורי האבות

 מלכים ונביאים כולל היסטוריוגרפיה ונבואה (בעיקר ספרי מלכים וכן עמוס, ישעיהו, ירמיהו ודברים)

נביאי אמת ושקר פרקי חובה ובחירה

תגובות לחורבן ושיבת ציון פרקי חובה ובחירה

חוק וחכמה – פרקי חובה ובחירה

סיכומי נושאים בתנ"ך:

סיכום ספר מלכים: מבוא לספר מלכים, סיכומי ספר מלכים א'

סיכום מלכים א' פרק י' 13-1 – ביקור מלכת שבא

סיכום מלכים א' פרק י"א – סופה של מלכות שלמה

סיכום מלכים א',י"ב

סיכום מלכים א', פרק ט"ז, 33-23 : שושלת בית עמרי בישראל

סיכום מלכים א', פרק ט"ז – 29-24: מלכות אחאב

סיכום מלכים א', פרקים י"ז, י"ח וי"ט : מחזור סיפורי אליהו הנביא

סיכום מלכים א', פרק כ"א – סיפור כרם נבות

סיכומי ספר מלכים ב'

סיכום מלכים ב',ט"ו, 31-1 – נפילת ממלכת ישראל

סיכום מלכים ב', פרק י"ז -חורבן וגלות ישראל

סיכום מלכים ב', פרק י"ח – י"ט, 37-35 – מסע סנחריב ליהודה

סיכום מלכים ב', פרק כ"א // דברי הימים ב פרק ל”ג, 20-1- חטאי מנשה מלך יהודה

סיכום מלכים ב', כ"ב-  כ"ג// דברים, י"ב, ט"ז – הרפורמה של יאשיהו

סיכום מלכים ב' פרק כ"ד – כ"ה – חורבן ממלכת יהודה וגלות בבלת

ספר ישעיה

סיכום ספר ישעיה

סיכום ישעיה פרק א' – פתיחה ונבואות

סיכום ישעיה, פרק ב', 4-1 – חזון אחרית הימים

סיכומי ספר ירמיה

מבוא לספר ירמיה

סיכום ירמיה א',3-1

סיכום ירמיה , ז' ,24-1

סיכום ירמיה פרק כ"ה,14-1

סיכומי ספר עמוס

מבוא לספר עמוס

סיכום עמוס פרק א' 1-2 – הפתיחה לספר עמוס

סיכום עמוס פרק ד' 1-11 – נבואת "פרות הבשן"

עמוס פרק ה',27-21

תקופת שיבת ציון

שיבת ציון – תקופת הבית השני – מבוא קצר לתקופת שיבת ציון

סיכום ספר יחזקאל

סיכום יחזקאל פרק י"ח ,פס' 20-1  : שינוי תפיסת הגמול מגמול לדורות לאישי

סיכום ספר עזרא

 סיכום ספר עזרא,פרק א',פס' 7-1 : הצהרת כורש

סיכום עזרא, פרק ד',פסוקים 6-1 : הקשיים בבנייתו של בית המקדש השני

סיכום ספר חגי

סיכום חגי פרק א' : המצב הכלכלי ביהודה וטענותיו של חגי לעם (פס' 11-1)

סיכום ישעיה פרק מ', פס' 11-1  :  נבואת נחמה  : סוף הגלות,תחילת שיבת ציון

תקופת שיבת ציון :  פרקי בחירה

יחזקאל פרק ל"ז  : חזון העצמות היבשות (פס' 14-1)

מגילת איכה

סיכום איכה פרק ה' :  קינה על כיבוש וחורבן ירושלים

סיכום תהלים קל"ז : מזמור הגולים היהודים בגלות בבל

נביאי אמת ושקר

סיכום נושא נביאי אמת ושקר

פרקי חובה

סיכום ספר דברים

סיכום דברים פרק י"ח, פסוקים 9 – 22 : חוק הנביא :  מיהו נביא אמת?

סיכום ירמיה פרק כ' : סבלו של הנביא במילוי שליחותו

סיכום ירמיה פרק כ"ג, פסוקים 25 – 32 :  ההבדלים בין נביאי אמת ונביאי שקר

סיכום ירמיה פרק כ"ח : המאבק בין ירמיהו וחנניה בן עזור

נביאי אמת ושקר  :  פרקי בחירה

סיכום מלכים א' פרק כ"ב, פסוקים 40-1

סיכום ירמיה פרק כ"ו: משפטו של ירמיהו הנביא באשמת נבואת שקר

סיכום עמוס פרק ז',פסוקים 17-7

חוק : נושאי חובה

מבוא לחוק המקראי

סיכום דברים פרק ו', פסוקים 14-4 : קריאת שמע : "שמע ישראל ה' אלוהינו ה'  אחד "

סיכום דברים פרק כ"ד  , פסוקים 22-10 : חוקים סוציאליים ( = חברתיים)

סיכום דברים פרק ט"ו , פסוקים 11-1 : שמיטת חובות כספים ותקנת הפרוזבול

סיכום דברים פרק כ' : חוקי מלחמה

חוק : נושאי בחירה

סיכום ויקרא פרק כ"ה ,פסוקים 23-8: חוק שנת היובל

 סיכום דברים פרק ט"ו,פסוקים 18-12, ויקרא פרק כ"ה 39-46 : חוקי עבדות

סיכום ויקרא פרק י"ט, פסוקים 37-32,18-1 : מקבץ חוקים סוציאליים (חברתיים)

סיכום דברים פרק ט"ז (18-21),  פרק י"ז (8-13): סדרי שלטון

ספרות החכמה : נושאי חובה

ספרות החכמה בתנ"ך – סיכום – מבוא לספרות החכמה בתנ"ך

מבוא לספר איוב

סיפור המסגרת של ספר איוב  : סיכום ראשיתו של איוב : פרקים א'- ב'

סיכום איוב פרק א'  : הניסיון הראשון של איוב

סיכום איוב פרק ב' : הניסיון השני של איוב וביקור התנחומים של רעיו

סיכום איוב פרק מ"ב 1-6  :  תשובת איוב

סיכום איוב פרק מ"ב, 17-7:  חזרה לסיפור המסגרת :  סיכום אחרית (= סוף) איוב

סיכום ספר קהלת

סיכום קהלת פרק א' : "הבל הבלים הכול הבל " :  "אין חדש תחת השמש"

ספרות החכמה : נושאי בחירה

סיכום איוב פרק ח'  : הנאום הראשון של בלדד השוחי

סיכום איוב פרק ט' :  מענה איוב לנאומו הראשון של בלדד השוחי

סיכום איוב פרק ל"ח : מענה ה' לאיוב :  אלוהים מתגלה בפני איוב

סיכום איוב פרק מ' 1-5   : האם איוב יענה לשאלות האל ?

סיכום קהלת פרק ג' : יש זמן קבוע לכל דבר וגם גורל האדם קבוע מראש

סיכום קהלת , פרק י"א, פס' 10-7 – ופרק י"ב , פס' 1- 8 : הנעורים והזקנה, החיים והמוות

סיכום קהלת פרק י"ב 1-7  : הזקנה והמוות

סיכום קהלת פרק י"ב 8-14

בריאת העולם וראשית האנושות

מבוא  לספר בראשית

סיכום בראשית פרקים א-ב ,פסוק 4 : סיפור בריאת העולם הראשון

סיפור בריאת העולם השני  : בראשית פרק ב, פסוקים 4 ב' – 24

סיפור הבריאה הבבלי  במיתוס "אנומה אליש "

השוואה בין סיפור הבריאה המקראי לבין סיפור הבריאה הבבלי

סיכום בראשית פרק ג' : סיפור הגירוש מגן עדן

סיכום בראשית פרק ד'  : קין והבל : הרצח הראשון והתפתחותה הטכנולוגית של האנושות

סיכום בראשית פרק ו'  : סיפור נח והמבול

סיכום בראשית פרק י"א, פסוקים 9-1 : סיפור מגדל בבל

סיפורי האבות (בראשית, פרקים י"א-ל"ב)

סיכום בראשית,פרק י"א,פסוקים 32-26 : משפחתו של אברם העברי הראשון

סיכום בראשית פרק י"ב  1-9 : "…לך לך…"

סיכום בראשית פרק י"ב – 10-20: אברהם במצרים

סיכום בראשית פרק ט"ו  : הברית בין הבתרים

סיכום בראשית פרק ט"ז : בריחת הגר למדבר והולדת ישמעאל בן אברם והגר

בראשית פרק י"ח : ביקור שלושת המלאכים המבשרים על לידת  יצחק ועל הפיכת סדום ועמורה

בראשית פרק כ"ב, : פסוקים 19-1 : סיפור עקידת יצחק

בראשית, פרק כ"ה : פס' 34-19 : לידת יעקב ועשו בני יצחק ורבקה ומכירת הבכורה

בראשית פרק כ"ז  : יעקב "גונב" את ברכת יצחק מעשו

בראשית פרק כ"ט : נישואי יעקב עם לאה ורחל ולידת ארבעה בני לאה הראשונים

בראשית פרק ל' ,פסוקים 26-25 : יעקב רוצה לשוב לארץ כנען

בראשית פרק ל"ב  -יעקב מתכונן לפגישה עם עשו                                                                                              

סיכומים לבגרות בתנ"ך