סיכום בתנ"ך: מלכים ב' פרק כ"ג

סיכום בתנ"ך: מלכים ב' פרק כ"ג

מתוך: סיכומים בתנ"ךמלכים ונביאים

בעקבות מציאת ספר התורה המתואר במלכים ב' פרק כ"ב יאשיהו אוסף בבית ה' את אנשי יהודה וי-ם , קורא לפניהם "את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית ה'".

יאשיהו מחדש את הברית בין העם לה' , ומתחייב לקיים את הכתוב בספר.

בהמשך מבצע יאשיהו רפורמה פולחנית ומטרתו:

*לטהר את הארץ מעבודת האלילות

*מניע מדיני – פוליטי – חיזוק מעמדה של י-ם ,כמקום הפולחן היחיד לשם מגיעים ישראל ויהודה. יאשיהו קיווה לאחד את העם , לחזק את מעמדה הפוליטי כלכלי של י-ם , מול ממלכת אשור.

הרפורמה הפולחנית של יאשיהו (622 לפנה"ס).

טיהור היסודות האליליים –  מלכים ב', כ"ג, פ"ס 7-4,  14-10

*יאשיהו  מוציא מבית המקדש את הכלים הפולחניים לבעל,אשרה, צבא השמים ושורף אותם מחוץ לי-ם.

*"השבית"= אסר,ביטל , את "הכמרים"- כוהני העבודה הזרה.

*יאשיהו מוציא את פסל האשרה, ששם מנשה בבית המקדש.

*יאשיהו מנתץ את "בתי הקדשים" שם ישבו נשים שארגו בדים, בגדים לאשרה.

*מטמא (הורס) את התופת בגיא בן הינם  ,למולך.

*השמיד את הפולחן לאל השמש.

*השמיד את "המזבחות אשר על הגג…"המיועדים לצבא השמים.

*משבר את המצבות וכורת את האשרים , מטמא את המקום בעצמות אדם.

חיסול עבודת הבמות וריכוז הפולחן בי-ם- מלכים ב', כ"ג, פ"ס 9-8 , 15, 20-19.

*מטמא הבמות שבערי יהודה.

*את הכוהנים שעבדו בבמות מביא לערי יהודה ,ומרכז אותם בי-ם. דאג לפרנסתם.

*חיסול הבמות והמזבחות בית אל.

*טיהור הבמות מערי שומרון והריגת כוהני הבמות.

חגיגת הפסח בירושלים – מלכים ב', כ"ג, 23-21.

שיא הרפורמה הפולחנית של יאשיהו.יאשיהו מכנס את העם בחג הפסח בי-ם. הסיבות לחגיגת הפסח בי-ם :

*כדי לקיים את דברי ספר הברית.

*העלייה לרגל בחג פסח לי-ם מאחדת את העם , מחזקת את הקשר בין תושבי יהודה לבין תושבי ממלכת ישראל לשעבר.

*חגיגת פסח בי-ם מסמלת את עצמאותה המדינית של יהודה ושחרורה מעול אשור.

מלכים ב', כ"ג, פסוקים 27-24:

יאשיהו מסיר כל זכר של מנהגי הגויים . גילולים /שיקוצים = שמות גנאי לאלילים.

המחבר מדגיש את הגמול הקיבוצי לדורות –אנשי יהודה יוגלו ,י-ם תחרב בגלל חטאי מנשה.

בפסוק 27 רמז לגלות יהודה שתהיה ב- 586 לפנה"ס , ורמז לגלות ישראל שהתרחשה ב- 722 לפנה"ס.

מות יאשיהו במגידו מלכים ב', כ"ג, פ"ס 30-29.

מוזכר מסעו של פרעה נכו מלך מצרים . ממקורות חוץ מקראיים לומדים: שבאותה תקופה שקעה האימפריה האשורית , הבבלים תוקפים את אשור ופרעה נכה רצה לעזור לבבלים . פרעה היה צריך לעבור דרך ארץ ישראל , אך יאשיהו חסם את דרכו במגידו מחשש מהתחברות מצרים לאשור.

על פי ספר מלכים בקרב זה במגידו נהרג יאשיהו , 609 לפנה"ס ,ועבדיו קברו אותו בי-ם.

יהואחז ויהויקים בני יאשיהו – מלכים ב', כ"ג, פ"ס 36-30.
"עם הארץ" דאג להמליך את יהואחז למלך, למרות שאליקים(יהויקים) הוא הבכור ,בגלל השקפתו הפוליטית.

לאחר 3 חודשים הוגלה יהואחז למצרים ואליקים הומלך במקומו , מלך מצרים שינה שמו ליהויקים = שינוי שם סמל לשליטת מצרים עליו ועל יהודה.פרעה הטיל עונש על עם הארץ שהמליכו את יהואחז " מאה כיכר כסף וכיכר זהב".

605 לפנה"ס החלה השתלטות האימפריה הבבלית על האזור.

סיכומים לבגרות בתנ"ך