סיכום בתנ"ך לבגרות: ירמיה ל"א 14-19, 26-36

ירמיה ל"א 14-19, 26-36

נבואות אלו הן נבואות נחמה לעם ישראל מפי ירמיה.

עידוד לעשרת השבטים (14-19):

קטע זה הוא דברי עידוד לגולי ישראל דווקא מנחמיה- נביא מיהודה. ייתכן שזוהי חלק ממגמה של התקרבות בן הפלגים.

ירמיה מנחם את רחל המבכה את בניה (14-16): אפרים ומנשה (גם השבטים) הוא בניו של יוסף בנה של רחל, ולכן היא בוכה על בניה.

קושי: מדוע רחל "מאנה להנחם על בניה כי איננו"? –בלשון יחיד.

פתרון: – רמז על מכירת יוסף בבראשית וקשירה בין היעלמותו לגלות.

-יוסף או אפרים נזכרים ביחיד אבל הם סמל לכל העם.

-טעות בהעתקה.

ירמיה מבטיח כי יש שכר לפעולתה – בכייה הרב  והוא "ושבו בנים לגבולם".

אפרים מתחרט על חטאיו ולכן ישוב לארצו (17-19):

אפרים כמייצג לעשרת השבטים. אפרים מכה על חטא  ("מתנודד" –מניד ראשו בצער), מבין את חטאו, לומד לקח, משווה עצמו לעגל שיש ללמדו ומבטיח לדבוק בדרך הישר בארץ.

"יסרתני ואוסר" – קיבלתי עונש ולמדתי.

"כעגל לא למד"- היית צעיר ועשיתי שגיאות.

"השבני ואשובה" – השב אותי לארץ (או לחיק ה') ואני אשוב לדרך הישר.

"כי אחרי שובי נחמתי" – אני מתחרט על חטאי.

"ואחרי הודעי ספקתי על ירך" – הכיתי על ירכי לאות חרטה.

"בשתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי" – אני מתבייש במעשי בעת צעירותי, בפזיזותי.

תשובת ה' בפרק 19 היא שאלות רטוריות המראות כי סלח: "הבן יקיר לי אפרים?" –האם אפרים לא בני היקר? "אם ילד שעשועים?" הילד עימו אני אוהב להשתעשע, ברור שלא שכחתי אותו. – "על כן המו מעי לו" – עדיין יש לי רגשות כלפיו ולכן גם אגאל אותו מין הגלות.

שורש מנחה: ש-ו-ב –מלשון שיבה לארץ ושיבה בתשובה וכך הוא גם מביע נימה אופטימית של שיבת הגולים.

נבואת נחמה משותפת לישראל ויהודה (26-36):

זוהי נבואה לאחרית הימים (או אסכטולוגית) שנפתחת ב-"הנה ימים באים" או "בימים ההם".

ישראל ויהודה יתרבו וייבנו (26-27):

ה' משווה לחקלאי שיזרע מחדש את ישראל ויהודה בארץ. פסוק 27 סוגר מעגל עם נבואות השחורות של ירמיה בפרק א':  לאחר שהרס יחל עתה ה' לבנות ולנטוע וישקוד על שיקומם כפי ששקד להרסם.

עקרון הגמול החדש – גמול אישי (28-29):

ירמיה מתאר כיצד באחרית הימים תשתנה שיטת הגמול ובנים לא יסבלו עוד בשל חטאי אבות. התפיסה החדשה תהיה גמול אישי- מי שיאכל בוסר שיניו שלו יקהו ולא של בניו.

הברית החדשה בין ה' לעמו (30-33):

עם הגאולה תכרת ברית חדשה שתהיה שונה מזו של סיני שהופרה:

-ברית זו תהיה כתובה על ליבם ולא על לוחות.

– מכיוון שברית זו תהיה על ליבם הם לא יצטרכו ללמוד לעבוד את ה' אלא יעשו זאת ממילא.

-הברית תהיה נצחית ולא תופר לעולם, לא תהיה הבחירה החופשית של ברית סיני, אלא העם יהיה מחויב לה'. הברית החדשה מושוות לחוקי הטבע- כמו שהשמש נותנת אור והכוכבים מאירים בלילה- כך תמשך הברית ולא ניתן להעלות על הדעת שחוקי הטבע ישברו וכך גם הברית.

סיכומים לבגרות בתנ"ך – מלכים ונביאים

סיכומים לבגרות בתנ"ך -כללי

סיכומים לבגרות בתנ"ך

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?