סיכום בתנ"ך: מלכים ב' פרק ה

סיכום בתנ"ך: מלכים ב' פרק ה'

מתוך: סיכומים בתנ"ךמלכים ונביאים 

מלכים ב', ה' – פסוקים 19-1

בפתח פרק ה' של ספר מלכים ב' אלישע הנביא מרפא את צרעת נעמן , נס שיפרסם אותו ואת אלוהי ישראל בין הגויים.

המסר העיקרי הוא כי יש נביא/ אלוהים בישראל . הנביא באמצעות הנס מפאר את כבוד ה' כאל אוניברסאלי .

נעמן היה איש מכובד, איש גדול וגיבור חיל , מצרע.

נערה קטנה בישראל הציעה לאשת נעמן לפנות לאלישע כדי שירפא אותו מצרעתו .

מלך ארם שולח את נעמן למלך ישראל. נעמן לא מזכיר את הנביא ומבקש ממלך ישראל שירפא אותו מצרעתו.

מלך ישראל נבהל מאוד על רקע המצב " ויקרע בגדיו ויאמר האלוהים אני להמית ולהחיות…".מלך ישראל חושש כי בקשת מלך ארם מטרתה לגרור את ישראל למלחמה . מלך ישראל מוצג כחסר אמונה בה' .

אלישע שומע על תגובת מלך ישראל ומציע עזרתו "..יבוא נא אלי וידע כי יש נביא בישראל ". המחבר מכנה אותו איש האלוהים , אלישע מכנה עצמו נביא.

נעמן מתייצב "בסוסו וברכבו" ועומד ליד "פתח הבית לאלישע".אלישע לא נפגש עם נעמן , הוא שולח אליו שליח ונותן לו הוראות "הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן וישב בשרך לך וטהר".נעמן מאוכזב ונעלב מעצה זו , הוא ציפה שהנביא עצמו יבצע מעשה נס , לא ברור לו למה לרחוץ בירדן יש הרבה נהרות אחרים , לבסוף נשמע נעמן לעבדיו ועושה כמצוות אלישע "וישב בשרו כבשר נער קטן ויטהר".

שיא הסיפור: נעמן הנוכרי עובד האלילים מכריז על הכרתו באלוהים האחד והיחיד "הנה נא ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל".

נעמן רוצה לתת לאלישע גמול חומרי , מתנות אך אלישע מסרב בטענה כי מדובר בגדולת ה' בעמים.

 

 

נעמן מבקש שתי בקשות:

1.מעפר א"י בכמות שזוג פרדים יוכל לשאת , על מנת לבנות מזבח לה' בארצו, כדי לעבוד את ה'.

2. נעמן מבקש מאלישע שיתפלל לה' שיסלח לו , שכאשר ילווה את מלך ארם וזה ישתחווה לאלוהיו , כך יצטרך לעשות גם נעמן , שלא יחשוב ה' כי נעמן מאמין באל הארמי , אלא רק באלוהי ישראל.

תגובת אלישע : " לך לשלום". מלווה את נעמן.

מלכים ב', ה' -פסוקים 27-20.

גיחזי נערו של אלישע תאב בצע , מכנה את נעמן " הארמי הזה", ורוצה לנצלו , לבקש ממנו את המתנות שדחה אלישע.

גיחזי רודף אחרי נעמן ,ונעמן מעניק לו כבוד , יורד בזריזות מהמרכבה כדי לברכו לשלום. גיחזי משקר באומרו שאלישע שלח אותו לקבל כיכר כסף ושתי חליפות בגדים למען שני נערים מהר אפרים מבני הנביאים.

גיחזי ביקש כיכר כסף וקיבל "ככרים" .

אלישע איש האלוהים מייד יודע שגיחזי משקר ,ומוכיח אותו על חמדנותו,ומקלל אותו "וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם".( מלכים ב', ה' 27).

סיכומים לבגרות בתנ"ך