סיכום בתנ"ך: יחזקאל ל"ד – משל הרועים

סיכום בתנ"ך: יחזקאל ל"ד – משל הרועים

מתוך: סיכומים בתנ”ך לבגרות – המאבק לחברה מוסרית

יחזקאל ל"ד 1 – 10 – משל הרועים

ביחזקאל ל"ד הנביא מדבר אל הרועים. יחזקאל מאשים אותם שהזניחו את תפקידם, והתרשלו בו. במקום לדאוג לכבשים ולמחסורן, הם דואגים להפיק קודם כל תועלת לעצמם. הם לא טיפלו בכבשים החולות, לא חבשו את הפצועות, הזניחו את הכבשים  ששברו רגל, הם לא דאגו להחזיר לעדר את הכבשים שהלכו לאיבוד והתייחסו לכבשים באכזריות. כתוצאה ממחדליהם של הרועים נפוץ העדר בכל ההרים סביב, טרף לחיות השדה. עונשם של הרועים הוא ש-ה' ייקח מהם את העדר ויציל אותו.

הנמשל ברור: מנהיגי ישראל התרשלו בתפקידם, מעלו בשליחותם, ניצלו את כוח השלטון למנעמי החיים, וכתוצאה מכך העם נפוץ בגולה. ה' ייקח על עצמו את הנהגה, ובהמשך ישיב את העם לארצו.

סיכומים לבגרות בתנ"ך