מבוא לסוציולוגיה – סיכומים

מבוא לסוציולוגיה  – סיכומים

להלן תמצאו אסופת סיכומים וסיכומי מאמרים בקורס "מבוא לסוציולוגיה" כפי שהוא נלמד במסגרת לימודי סוציולוגיה באוניברסיטה העברית. הסיכומים במבוא לסוציולוגיה מתחילים בשאלה מהי סוציולוגיה ובנושאי הדמיון הסוציולוגי והמובן מאליו. נושאים נוספים בסיכומים במבוא לסוציולוגיה כוללים את שאלת יחסי היחיד והסדר החברתי, סוציאליזציה והבניית זהות, הדרה, סטיות ואחרות חברתית, סוגיות של ריבוד חברתי, מעמד ואי שוויון אתני, מעמדי ומגדרי. כמו כן כוללים הסיכומים במבוא לסוציולוגיה את שאלת יחסי התרבות והחברה ואת אופן פעילותם של מוסדות חברתיים וארגונים פורמליים וכן את נושאי הכלכלה ושוק העבודה ויחסיו עם החברה. לבסוף דנים הסיכומים במבוא לסוציולוגיה בשאלות של לאומיות, מדינה ואזרחות וכן שאלת הגלובליזציה והחברה העולמית. סיכום הקורס הוא חלק ממאגר הסיכומים בסוציולוגיה כאן באתר.

מבוא לסוציולוגיה- סיכומים:

דמיון סוציולוגי

דמיון סוציולוגי והמהפכה המדעית

דמיון סוציולוגי והמהפכה התעשייתית

דמיון סוציולוגי והמהפכה הצרפתית

דורקהיים וההתאבדות

דורקהיים – מונחים מרכזיים

מבוא לסוציולוגיה: היחיד וחיברות

צירים\רצפים בסוציולוגיה

פוזיטיביזם מול פרשנות

קונצנזוס, קונפליקט ופונקציונליזם

פונקציונליזם

גישת הקונפליקט אצל קרל מרקס

מקס וובר ופעולה חברתית

טובין חברתיים על פי מקס וובר

אינטראקציה סימבולית

הצגת העצמי בחיי היומיום – גופמן

 הבניה חברתית של המציאות (ברגר ולקמן)

הרברט מיד

סוציאליזציה והבניית הזהות

סוציאליזציה פונקציונליסטית וקונפליקטואלית

סוציאליזציה בגישה האינטראקציונית

סוציאליזציה בגישת ההבניה החברתית

מין ומגדר

סטייה

סטייה על הפי הגישה הפונקציונליסטית

סטייה על פי גישת הקונפליקט

סטייה על פי הגישה האינטראקציונית

סטייה על פי גישת ההבניה החברתית

ריבוד חברתי על פי הפונקציונליזם

ריבוד חברתי בגישת הקונפליקט

פייר בורדייה וריבוד חברתי

מערכת החינוך ואי-שיוויון חברתי

אי שיוויון מגדרי והתיאוריה הריבודית

פמיניזים- אפליה, אי שיוויון, מגדר ומין

אי שיוויון אתני בגישה הפונקציונליסטית

אי שיוויון אתני בגישה הקונפליקטואלית

פוסט-קולוניאליזם

פוסטקולוניאליזם בישראל

תרבות

תרבות – גישות סוציולוגיות

 תרבות בגישה הפונקציונליסטית והקונפליקטואלית

ארגז כלים תרבותי – סווידלר

ארגונים

בירוקרטיה

בירוקרטיה ורציונליות

סוציולוגיה ארגונית

ארגונים והחברה

ארגונים ואי-שיוויון מגדרי ואתני

סוציולוגיה של הכלכלה / סוציולוגיה כלכלית

חברה וכלכלה

ביקורת השוק החופשי ושוק העבודה

סוציולוגיה פוליטית

סוציולוגיה פוליטית – המדינה

לאום ולאומיות

סוציולוגיה פוליטית – אזרחות

שיחים של אזרחות

גלובליזציה

דחיסת זמן ומרחב בגלובליזציה

גלובליזציה כפרספקטיבה

חקר הגלובליזציה

מושגים מרכזיים

סיכומי מאמרים במבוא לסוציולוגיה:

פיטר ברגר- סוציולוגיה כצורה של תודעה

אמיל דורקהיים – מהי עובדה חברתית

מרקס ואנגלס – המניפסט הקומוניסטי

לביקורת הכלכלה המדינית / קרל מרקס

דיוויס ומור – כמה עקרונות של הריבוד החברתי

כמה עקרונות של הריבוד החברתי- ניתוח ביקורתי/ מלוין מ. טומין

 גופמן – הצגת האני בחיי היום יום

ברגר ולקמן – היחיד והסדר החברתי

ברגר ולקמן – מיסוד

מקס וובר – טיב הסמכות והשגרתה

מקס וובר – האסקזה ורוח הקפיטליזם

מישל פוקו – שיח מיני וכוח

הרברט מיד  הבניה חברתית של המציאות- אינטראקציה סימבולית

פייר בורדייה \ על הטלוויזיה

נערים עבריינים – תרבות הכנופיה / אלברט ק.כהן

רוברט מרטון – מבנה החברה והאנומיה

רנדל קולינס – תיאוריות פונקציונליות וקונפליטקואליות של ריבוד חינוכי

יעקב נהון /התרחבות ההשכלה ומבנה הזדמנויות התעסוקה

בטי פרידן  – הבעיה שאין לה שם

אחיות: סולידאריות פוליטית בין נשים /בל הוקס

וובר – הבירוקרטיה

דימאג'יו ופאוול – חזרה אל כלוב הברזל: איזומפורפיזם מוסדי ורציונליות קולקטיבית

וויליאם קורנהאוזר: "עלית שלטת" או "קבוצות וטו

הגלובליזציה של ישראל – מק'וורלד בתל אביב, ג'יהאד בירושלים \  אורי רם

אורי רם/בין הנשק והמשק – גלובליזציה ומדינת הלאום

אורי רם/בין הנשק והמשק -גלובליזציה ופוסט ציונות

אורי רם/בין הנשק והמשק -השלכות כלכליות של הגלובליזציה

 אורי רם/בין הנשק והמשק -הגלובליזציה וסתירותיה

זהויות במדים \ אורנה ששון-לוי

עור שחור, מסכות לבנות \ פרנץ פנון

השחור והשפה \ פרנץ פנון

חווית ההוויה של השחור – פרנץ פנון

האוטופיה הרומנטית \ אווה אילוז

אווה אילוז/ "כשהרומנטיקה יצאה לשוק"

ויצמן \ סוציאליזציה של תפקידים מגדריים בספרי תמונות לתלמידי גן

משוניס \ תרבות

המגדור בשוק העבודה- דפנה יזרעאלי

תרבות מערבית, תיוג אתני וסגירות תרבותית: הרקע לאי השוויון האתני בישראל/ עזיזה כזום

המאפיינים של מוסדות כוללניים/ אירוינג גופמן

כלכלה בגרוש – איך (לא) להסתדר באמריקה / ברברה ארנרייך

קהילות מדומינות- בנדיקט אנדרסון

מעמד, סטאטוס, מפלגה –מקס וובר

סביב העולם עם החברות הרב לאומיות / ארנריך, ב. ופואנטס

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: