מחשבת ישראל: קידוש השם וחילול השם

מחשבת ישראל: קידוש השם וחילול השם

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: סיכומים במחשבת ישראל

קידוש השם וחילול השם – הרמב"ם , עמ' 183

הציווי "יהרג ובל יעבור" במצבים של שפיכת דמים, גילוי עריות או עבודה זרה או במקרים של נוכחות 10 יהודים מטרתו : קיום מצוות קידוש ה'.

"כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה…" – כל בית ישראל מצווים לקדש את השם .

קידוש השם –  מעשה שגורם ששם ה' יתקדש ויגדל ויתפרסם בעולם.

חילול השם  – מעשה שגורם לפחיתות בשמו של השם בעולם.

כל מי שעמד במצב שבו הציווי הוא : "יהרג ובל יעבור" ואכן בחר במוות ולא עבר על האיסור, הרי שקידש את השם.

אם זה בנוכחות עשרה אנשים, הרי שקידש את שם השם ברבים !

אך אם עבר על האיסור בכ"ז ובחר לחיות, הרי שחילל את השם.

עמ' 186 במסגרת – הרמב"ם, "משנה תורה".

המושג "קידוש השם" אינו מופיע רק בהקשר של "מוות על קידוש השם:

אם אתה גדול בתורה, אתה מחוייב במתן דוגמא אישית. ככל שאתה חכם גדול יותר, נדרש ממך יותר מהנדרש מאדם רגיל : צריך שתפעל לפנים משורת הדין, שלא תהיה כעסן, שתנהג בסבר פנים יפות וכו' – הרי זה קידוש השם.

ואם אדם במעמד כזה, דמות ציבורית, ואינך נוהג כך , הרי שזה חילול השם.

אמנות האהבה של אריך פרום

האם אהבה היא לא רגש אלא בכלל מיומנות שאפשר לרכוש וצריך לתרגל? ספר המופת "אמנות האהבה" של אריך פרום מסביר איך לאהוב אחרים ואת עצמנו.

עוד דברים מעניינים: