מחשבת ישראל-סיכום: דמו של מי אדום יותר – פירוש רש"י

מחשבת ישראל-סיכום: דמו של מי אדום יותר  – פירוש רש"י

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: סיכומים במחשבת ישראל

רש"י מפרש את סוגיית דמו של מי אדום יותר – "יהרגוך ולא תהרוג" בתלמוד. בפרשנותו הוא יוצא מהנחת יסוד לפיה בעל הדילמה חושב שמותר לו לרצוח אדם חף מפשע כדי להציל את חייו, כיוון שמדובר במקרה של "פיקוח נפש".

  • משמעות הכלל "פיקוח נפש":

הצלת חיים. ההלכה קובעת שהצלת חיי אדם דוחה איסורי תורה, כגון איסור חילול שבת, איסור אכילה ביום הכיפורים וכו'; מכלל זה נובע שערך החיים עולה על ערך קיום המצוות. לפי ההלכה ישנם שלושה מקרים בהם הכלל "פיקוח נפש" אינו תקף:

  1. איסור עבודה זרה
  2. איסור גלוי עריות
  3. איסור שפיכות דמים

על איסורים אלה אומרת ההלכה "יהרג ובל יעבור".

 

התוספת העולה מפרשנותו של רש"י לדילמה "יהרגוך ולא תהרוג":

 

רש"י מפרש ומסביר כי חל איסור להרוג אדם חף מפשע תוך הצדקה שמדובר ב"פיקוח נפש" כיוון שבמצב זה הכלל מאבד את משמעותו (והרי שבמקרה זה במקום להציל חיים אנו לוקחים חיים).

לפי רש"י במצב בו בכל מקרה נגזר דינו של אחד מן השניים למות (האיש בעל הדילמה או פלוני), העדיפות היא שלכל הפחות לא תתבצע גם עבירת הרצח ובמילותיו: "וכאן עבירה נעשית ונפש אבודה". בכך רש"י חושף את הסיבה לכך שעבירת הרצח- שפיכות דמים, נכללת בשלושת המקרים בהם הכלל "פיקוח נפש" אינו תקף.

פסיקתו של רש"י היא שהאיש בעל הדילמה צריך להקריב את חייו ולא לבצע רצח גם אם לשם הצלת חייו.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: