הרקליטוס על למה אי אפשר להכנס לאותו נהר פעמיים

"אינך יכול להכנס לאותו נהר פעמיים"

(הרקליטוס, פרגמנט 91)

הרקליטוס מאפסוס הוא פילוסוף יווני שאודותיו אנחנו יודעים למעשה מעט מאוד ממספר פרגמנטים שלו שנשתמרו וכן מציטוטים שלו אצל פילוסופים אחרים (למשל בדיאלוג קרטילוס של אפלטון). מה שאנחנו כן יודעים הוא שהרקליטוס האמין כי מהות הקיום היא זרימה ושינוי וכי כל מה שקיים למעשה נמצא בתהליך מתמיד של תנועה. מכאן הטענה המפורסמת של הרקליטוס לפיה "אינך יכול להכנס לאותו נהר פעמיים" שכן הנהר, בהיותו זורם ומשתנה, הוא כבר אינו אותו נהר כאשר נכנסים אליו בפעם השנייה ולמעשה גם האדם שנכנס אל הנהר אינו אותו אדם.

למעשה, כאשר לוקחים את הרעיון של הרקליטוס צעד אחד קדימה מגלים, כך למשל על פי תלמידו קרטילוס, כי אפשר להכנס לאותו נהר אפילו פעם אחת שכן הנהר וכן מי שנכנס אליו נמצאים כל הזמן בתהליך מתמיד של תנועה ושינוי.

עוד דברים לחשוב עליהם:

אריסטו על הדבר הכי טוב שיש

אפלטון, חז"ל והמיתוס של החצי השני

אפיקורוס: ציטוטים מהפילוסוף למי שרוצה לחשוב אחרת

עוד דברים מעניינים: