מושגים במחשבת ישראל

מושגים במחשבת ישראל

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: 

להלן תמצאו רשימה ממצה של מושגים לבחינת הבגרות במחשבת ישראל. כל המושגים שאותם צריך לדעת לקראת בחינת הבגרות במחשבת ישראל מסודרים להלן. רשימת המושגים כוללת מושגים היסטורים, מושגים ביבליוגרפיים ומושגים ביוגרפיים של אישים שונים שהם מרכזיים בחמור הלימוד למחשבת ישראל. בקישור להלן לכל מושג תמצאו סקירה קצרה של הנושא, הגדרה המושג או פרטים ביוגרפיים אודות אישיות כזו או אחרת. יש להכיר את כל המושגים הללו על לקראת בחינת הבגרות. לסיכום החומר במחשבת ישראל ראו סיכומים במחשבת ישראל.

הרמב"ם – מגדולי הפילוסופים במחשבת ישראל

ישעיהו ליבוביץ' – הוגה יהודי מודרני שנוי במחלוקת

המשנה והתוספתא -חיבורים הלכתיים הבאים לבאר את התנ"ך

ריה"ל וספר הכוזרי   רבי יהודה הלוי וספרו החשוב

רש"י – רבי שלמה יצחקי, מגדולי ההוגים במחשבת ישראל בימי הביניים

ספרות השו"ת – ספרות יהודית בפורמט של שאלות ותשובות

תחיית הלשון העברית – תהליך החייאת הלשון העברית עם עליית הציונות

בג"ץ האח דניאל – משפטו של האח דניאל שביקש להיות מוכר כיהודי למרות שהתנצר

זהות – הגדרה ומאפיינים של מושג הזהות

מעגלי שייכות – תיאוריית מעגלי השייכות של פרופ' דוד הרטמן מסבירה את הזהות המורכבת של האדם המודרני.

מוסר הנביאים – מושג שנכלל במגילת העצמאות של ישראל ומתייחס אל דבריהם של נביאי התנ"ך.

אין אומתנו אומה אלא בתורותיה – רס"ג – ביטוי של רבי סעדיה גאון המתייחס לחשיבות התורה לעם היהודי

תשובת הרמב"ם לרבי עובדיה הגר – תשובתו של הרמב"ן לרבי עובדיה הגר בנושא נוסח התפילה

היהודי המסורתי – הגדרה של היהדות המסורתית על פי מאיר בוזגלו

זיכרון מכונן וזיכרון קולקטיבי – סוגי זיכרון משותפים היוצרים חוויה משותפת של קבוצה

שיתוף גורל – הרב סולובייצ'יק – מושג "שיתוף הגורל" של הרב סולובייצ'יק כמבטא את התפיסה חחברתית של היהדות

המשנה והתלמוד – החיבורים המרכזיים של התורה שבעל פה

עוד דברים מעניינים: