מחשבת ישראל – סיכום: שבועת האמונים לצה"ל

מחשבת ישראל – סיכום: שבועת האמונים לצה"ל

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: סיכומים במחשבת ישראל

נוסח שבועת האמונים לצה"ל:

"אני נשבע ומתחייב בהן צדק

לשמור אמונים למדינת ישראל, לחוקתה ולשלטונותיה המוסמכים,

לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול מִשְמעתו של צבא הגנה לישראל,

לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים,

ולהקדיש את כל כוחותי, אף להקריב את חיי, להגנת המולדת ולחירות ישראל."

בשבועת האמונים לצה"ל מתחייבים החיילים לשמור אמונים לצה"ל ולמדינת ישראל. התחייבות זו הינה טוטאלית- 'ללא תנאי וללא סייג', כולל הקרבת חייהם למען הגנה על ארץ ישראל וחירותה. את טקס ההשבעה נהוג לקיים במצדה שהפכה סמל להקרבה טוטאלית מעין זו- הקרבה שאת מחירה הכבד כולנו זוכרים היטב (מי שלא זוכר היטב וזקוק לתזכורת- סיפור מצדה מופיע בעמ' 202-205. אין צורך ללמוד את הסיפור רק להכיר באופן כללי כדי להבין את ההקשר).

בשבועת האמונים לצה"ל מגולמים ערכים דוגמת: מסירות, נאמנות, משמעת, הקרבה, אהבת הארץ; אל מולם ניצב ערך החיים כערך נחות יותר. בשבועת האמונים החייל מתחייב להקריב את חייו, במידת הצורך, לטובת ערכים אחרים.

(אפשר, ואף רצוי, וכדאי מאוד, מאוד, לאור כל הדילמות שלמדנו השנה ולאור החשיבות הרבה שהעניקה היהדות לערך החיים, לקרוא את שבועת האמונים באופן ביקורתי. האם באמת ערכים אלו עולים על ערך החיים? האם באמת "טוב למות בעד ארצנו?" האם באמת נכון לקיים את טקס ההשבעה במצדה? האם מישהו רשאי להכריח אותי להקריב את חיי למען ערכים אחרים שאולי איני מחזיק בהם? ועוד ועוד….)

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את

עוד דברים מעניינים: