מחשבת ישראל: השקפת עולם יהודית

מחשבת ישראל: השקפת עולם יהודית

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: סיכומים במחשבת ישראל

א.     השקפת עולם מסורתית (מאיר בוזגלו)המסורתי בוחר להיות נאמן לעולם הערכים של הוריו, ולא נולד כטבולה ראסה ומעוניין ליצור רעיונות חדשים לגמרי, אלא מקבל את היותו חלק משרשרת תרבותית. נוסף על זאת, המסורתי מסור לעולמם של הוריו ומוריו ומוסר את מסורתו הלאה לבניו ולתלמידיו, והוא עושה זאת מתוך בחירה ולא בשל החינוך שנכפה עליו. נוסף על כך, הוא אינו מחקה את הוריו אלא מאפשר לעצמו לפרש ולעדכן את המסורת שקיבל מהוריו, ובכך מנכס אותה לעצמו, משנה אותה לצורה עמה יכול להזדהות.

מכל אלו נובע שדרושה מסורת על מנת לבצע שינוי, דרוש גרעין קשיח. צריך לשנות את התרבות מתוך מחויבות לעבר, ולא מתוך תפיסה כמו "עולם ישן עד היסוד נחריבה" (אינטרנציונל). אם אין גרעין מתרחשת החלפה ולא שינוי אמיתי.

נוסף על כך, דרכו של המסורתי להתמודד עם האתגרים שהחברה המודרנית מציבה בפניו היא אוטונומית, והוא קובע אותה באופן עצמאי ולא נסמך על גורם אחד אנושי (כמו רב).

ב.      השקפת עולם דתית

  1. קריאת שמע של ערבית – קריאת שמע של ערבית מציגה רעיון של קיום המצוות ולימוד תורה כביטוי לאהבת האל ולהדדיות אותה אהבה. לכן הזהות היהודית לפי הטקסט היא קיום המצוות והאמונה בה'. האדם יתעלה על עצמו ע"י קיום המצוות מבחינה רוחנית.
  2. דעתו של הרב יוסף דב סולוביצ'יק – הוא מפתח את תפיסתו של רס"ג, ונקודת המוצא שלו להשקפת עולם יהודית היא ברית סיני וקיום התורה והמצוות. הוא מחדש בכך שטוען שאורח החיים הדתי הוא אמצעי להיטהרות העצמית של האדם שתהפוך אותו דומה לבוראו. סולוביצ'יק מוסיף לתורה מטען מוסרי, וטוען שהאדם צריך להתעלות על יצריו.
  3. דעתו של הרב אהרון ליכטנשטיין – הרב אהרון ליכטנשטיין טוען שקיום המצוות וקיום אורח החייב המחייב הוא השקפת העולם היהודית. נוסף על כך, גם ערכים לאומיים יהודיים הם חלק מהשקפת העולם היהודית, גם כשהם מנוגדים לתפיסות התורה. כמו כן, השקפת העולם היהודית כוללת בתורה גם ערכים מוסריים- אוניברסאליים שיש להם שורשים או גוון יהודי. הוא חותם את הטקסט בטענה משפחתית, לפיה גם מי שאינו מקיים את אורח החיים הדתי הוא יהודי, ואסור להוקיע אותו מן החברה.

ג.      השקפת עולם חילונית\ חיים כהן 

השופט חיים כהן מתבסס על מקורות חז"ל. במקרה זה בטקסט מבראשית רבה והמחלוקת בין בן עזאי לר' עקיבא על איזה כלל הוא "הכלל הגדול בתורה" = עקרון שכולל בתוכו רבים מצווי התורה. הכלל של בן עזאי- האדם נברא בצלמו ובדמותו של האל- על האדם לכבד כל אדם באשר הוא אדם, כל בני האדם שווים וצריכים לנסות להדמות לאל עם ערכים מוסריים.הכלל של ר' עקיבא- הוא רואה בפס' "ואהבת לרעתך כמוך" כצו מוסרי חשוב ביהדות, אדם מתייחס לקרוב לו (לחבר) כפי שהוא היה רוצה שיתייחסו אליו.הערכים המוסריים שאליהם מתייחס חיים כהן בכללו של בן עזאי ור' עקיבא הם אלו שנוגעים בין האדם לחברו:

–        שיוויון בין אדם לאדם- בדבריו של בן עזאי, אדם נברא בצלם האל.

–        כבוד האדם- מופיע בשניי הכללים, כבוד שווה לחברך.

–        צדק חברתי- השופט חיים כהן מציג בחמישה מקורות פסוקים מן המקרא שמתייחסים לצדק חברתי (לדוגמא- עזרה לחלש).

כמו כן, על סמך מדרש חז"ל, המציג שתי גישות נכונות למרות חילוק הדעות ביניהן- השופט חיים כהן מדגיש כי אחד מערכי היסוד של היהדות הוא פלורליזם= ריבוי דעות. לדבריו המחלוקות החיוביות עומדות בבסיסה של היהדות ומאפשרות להשקפות העולם השונות להתקיים זו לצד זו.

 

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.

עוד דברים מעניינים: