מחשבת ישראל-סיכום: דמו של מי אדום יותר – חיים מול חיים

מחשבת ישראל-סיכום: דמו של מי אדום יותר – חיים מול חיים

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: סיכומים במחשבת ישראל

תלמוד בבלי:  "יהרגוך – ולא תהרוג"

שאלה: "מנין שעל אדם ליהרג  בעצמו ולא לבצע שפיכות דמים?"

תשובה: "הדבר מתקבל על הדעת."

ביסוס התשובה על-ידי תקדים משפטי:

דוגמה של אירוע: אדם אחד שמושל הכפר מורה לו: "לך הרוג את פלוני ולא- אהרוג אותך"

פסיקת רבא: "יהרגוך- ולא תהרוג!"

הנמקת הפסיקה: "מה ראית שדמך שלך אדום יותר- שמא דמו של חברך אדום יותר?"

סיפור המעשה בתלמוד מתאר מקרה בו אדם נדרש לרצוח אדם אחר פלוני (חף מפשע), כדי להציל את חייו שלו.הדילמה מוסרית העולה מסיפור זה נוגעת לערך חיי אדם: חייו של האיש לעומת חייו של פלוני. האיש בעל הדילמה פונה לרבא כדי שזה יסייע לו במציאת פתרון. פסיקתו של הרבא בטקסט התלמודי היא שאין לקחת חייו של אדם חף-מפשע לשם הצלת חייך שלך ("יהרגוך- ולא תהרוג"). בנימוק הפסיקה עולה ערך השוויון כערך עליון. ערך השוויון מתבטא כאן בעזרת הדימוי לדם.

  • o      למה מתכוון רבא בביטוי 'דם אדום יותר' בהקשר זה?

תשובה: כאמור הדם מסמל את השוויון הבסיסי שבין בני-האדם. בני-האדם אינם שווים בכל דבר, ישנם עשירים ועניים, ישנם חכמים יותר וחכמים פחות, ישנם יפים יותר ויפים פחות; גם במובן הפיזי ישנם נכויות ולקויות כאלה או אחרות שיוצרות פערים כאלה או אחרים בין בני האדם. אבל בני אדם שווים בערכם, מעצם היותם בני אדם, וזה בא לידי ביטוי באופן סמלי בכך שבכולנו זורם אותו דם אדום (ולא כחול למשל כפי שסברו בני האצולה באירופה).

  • o      מדוע הרבא מנסח את תשובתו כשאלה?

 תשובה: שאלתו של רבא מחדדת את השאלה של האיש. האיש שואל למעשה: איך אני יודע שעלי להקריב את חיי ולא לקחת חיים של אדם אחר? איך אני יודע שלי מגיע לחיות יותר מאשר לפלוני? רבא למעשה אומר לאיש: השאלה שעליך לשאול היא האם אתה שווה יותר ממנו? האם החיים שלך יותר חשובים וראויים מחייו של פלוני, אולי חייו של פלוני חשובים יותר משלך?

מדובר בשאלה רטורית כמובן. התשובה על כך היא שהדם שלך אדום בדיוק כמו דמו של פלוני ולכן אין אתה רשאי לקחת את חייו.

"מים לשנים"

"דמו של מי אדום יותר"

כלל

"חייך קודמים לחיי חברך"

"יהרגוך ולא תהרוג"

סיטואציה

הפקרת חייו של חבר כדי להציל את חיי עצמו

אדם הנדרש להרוג אדם חף מפשע לשם הצלת חייו שלו.

הסיבה לכלל

בעל המים משתמש במים שלו ולכן הוא קודם לחברו.

שוויון- מה ראית שדמך שלך אדום יותר?

הנחיה מעשית

מותר לבעל המים להציל את חייו.

חל איסור על בעל הגזירה לקחת את חייו של פלוני רק לשם הצלת עצמו.

מקור ההבדל

א.    יתרון המעניק קדימות לחיים: המים- משאב החיים נמצא ברשותו של אדם אחד ומעניק לו יתרון

ב.     לא מדובר ברצח- בלקיחת חיים בכוח אלא בפעולה פסיבית.

ג.      במקרה זה יש אפשרות להציל נפש אחת או לאבד שתיים ולכן עדיף להציל אחת.

א.    אין משאב חיים- קיים שוויון מוחלט בין שני האנשים.

ב.     לקיחת חיים בכוח- רצח: פעולה אקטיבית.

ג.      במקרה זה האופציות הן או שפלוני ימות או שהאדם שעליו הוטלה הגזירה ימות. ולכן אין סיבה שחייו של פלוני יהיו שווים פחות מחייו של השני. אם שניהם היו מתים אזי המצב היה אחר.

אם בעצם הדם מסמל את השוויון הבסיסי שבין האיש לפלוני מדוע הפסיקה היא שהאיש ימות ולא פלוני? פרשנותם של רש"י ושל הרמב"ם לסיפור התלמודי עונה במידה מסויימת על שאלה זו.

עוד דברים מעניינים: