מחשבת ישראל: ישראל כארץ מולדת – מקס נורדאו

מחשבת ישראל: מעגל המקום – ישראל כארץ מולדת – מקס נורדאו

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: סיכומים במחשבת ישראל

מקס נורדאו היה יד ימינו של הרצל, ותפיסת עולמו מזכירה את תפיסת עולמו של הרצל. גם הוא תמך ברעיון הציוני – המדיני. הוא פותח את דבריו ב"ישראל כארץ מולדת" בתיאור הרקע לבעיה היהודית.

א.     הופעת האנטישמיות המודרנית הובילה להתבצרותם של היהודים ביחס לאמנסיפציה. אף על פי שהחוק הרשמי מכיר בהם ובזכויותיהם האזרחיות, בפועל הם נדחים מן החברה ומוקעים מתוכה.

ב.      כתוצאה רקע זה נובעת בעייתו של היהודי המשתלב. הגטו עליו מדבר נורדאו הינו זעיר אנפין של מולדת. היו שם מוסדות יהודיים, דיברו שפה יהודית והוא היה מוקצה. היהודי המשתלב נתון במשבר זהות כיוון שבעקבות הפנמת השיח האנטישמי הוא רואה לא רת עצמו חלק מבני עמו, היהודים. ולמרות שהוא מבקש להשתלב בארצו, הוא דוחה אותו ולא מקבלת אותו. הוא וויתר על ההשתייכות לקבוצה.

פן נוסף, פיזי, של תלישותו היא העובדה שהיהודי עזב את "הגטאות היהודיים" לאחר מתן וקבלת האמנספציה, אך עדיין החברה דוחה אותו.

היהודי המשתלב חש שנאה מסובביו ; היהודים חשים כלפיו אנטגוניזם בגלל שהוא הפנה לקהילה היהודית עורף, ומנגד הם חשים אנטישמיות מהלא-יהודים.

היהודי משקיע את כל כולו בהסתרת זהותו, ומתוך כך הוא הופך להיות פגום מבחינה פנימית, בכך שחש שאינו ממצה את קיומו. הוא לעולם לא יהיה אותנטי לעצמו, וכלפי חוץ הוא הופך מזויף.

ג.      נורדאו מציע שני פתרונות לבעיה:

1)     לטענתו, פתרון הסתרת הזהות וההתבוללות הוא הרסני. הוא מכנה אותם "האנוסים החדשים". בכך הוא קושר אותם לאנוסים מימי הביניים, ובמצע בחירה אידיאולוגית: למרות שזו כביכול התבוללות מרצון, החברה בעצם אילצה אותם להגיע למצב כזה. כמו האנוסים, שנאצלו להתנצר בכפייה, גם הם מצויים במשבר זהות. דרך חיים זאת גורמת נזק רב לנפש האדם, לטענתו.

2)     הוא מציע את פתרון הציונות, שיבטל את זרותם המדינית של היהודים ויאפשר להם את הזכויות האנושיות הבסיסיות ביותר: להרגיש שייכות, בטחון ואווירה טובה. נוסף על כך, במקום שהיהודי יבזבז את כל האנרגיות שלו על הסתרת העצמיות שלו, הוא יוכל לתעל את האנרגיות האלו לטובת פיתוחו העצמי ופיתוח החברה.

בודהה על כך ששום דבר אינו קבוע

בודהה על איך נוכל להשתחרר מהסבל של חיינו אם רק נצליח להבין ששום דבר הוא לא קבוע ושהכל משתנה ונגמר, כולל אנחנו

שפרה ופועה מורדות בפרעה וגם בעמרם

מי היו שפרה ופועה כוכבות שמות פרק א'? מה משמעויות השמות שלהן וכיצד הן קראו תיגר (פמיניסטי) גם על המלך פרעה וגם על הבעל/אבא עמרם.

עוד דברים מעניינים: