מחשבת ישראל – סיכום: ייהרג ובל יעבור – הרמב"ם

מחשבת ישראל – סיכום: ייהרג ובל יעבור – הרמב"ם

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: סיכומים במחשבת ישראל

הפרק בחומר הלימוד במחשבת ישראל בנושא "ייהרג ובל יעבור" עוסק בשאלה : האם יש דבר שאתה צריך למסור עליו את נפשך? האם יש דברים שהם מעל החיים שעליהם אתה מוכן למסור את נפשך?

עמ' 179- פיקוח נפש דוחה את כל המצוות

מה מותר ומה אסור לאדם לעשות במצב של סכנת חיים?

הרמב"ם מביא דוגמה מן ההיסטוריה היהודית, שבה ניסו לכפות על היהודים לעבור על מצוות דתם או אפילו להמיר את דתם. (בתקופת יוון ורומי).

אח"כ הוא מתייחס למצב אחר שהוא אקטואלי גם כיום, שבו אדם נמצא בסכנת חיים בשל מחלה קשה.

בשני המצבים הללו פועל אחד הכללים החשובים ביותר ביהדות : "פיקוח נפש דוחה את כל המצוות ".

"כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה או יהרגנו , יעבור ואל יהרג , שנאמר במצוות :" אשר יעשה אותם האדם וחי בהם"(ויקרא י"ח,ה) – אם מישהו נדרש לעבור על אחת המצוות ואם לא , יהרגוהו,  עליו לעבור על המצווה ולא ליהרג.

הסיבה לכך היא : שהמצוות נועדו כדי לחיות בהם ולא שימות בהם .

אם הוא בחר למות למרות זאת, הוא לא נחשב צדיק יותר ולמעשה הוא "מתחייב בנפשו" – כלומר: הוא אחראי למוות שלו, הוא נחשב כמתאבד.

אם מציעים לאדם להירפא ע"י אכילת חזיר למשל, מותר לו –

"עושים ומתרפאים בכל איסורים שבתורה במקום סכנה" . מותר לעבור על  המצוות כדי להירפא (במצב של סכנת חיים) .

 

תפיסתו של הרמב"ם היא :  (עמ' 180 במסגרת) "וחי בהם – ולא שימות בהם…הרי למדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם" ("משנה תורה לרמב"ם")  – המצוות נועדו שתחיה בהם ולא שתמות בהם . עפ"י תפיסה זו לתורה יש שני מעגלים . האחד :מעגל החיים הנורמאליים, ומעגל שני  שבו אתה צריך להגיע לערך העליון שגובר על המעגל הנורמאלי. אתה מקיים את התורה אחרת.

 

יהרג ובל יעבור –עמ' 181

 

עד כה ראינו שערך החיים עולה על ערך קיום המצוות אך יש מקרים חריגים, בהם קובעת ההלכה שיש ערכים העולים על ערך החיים.

הרמב"ם  – " במה דברים אמורים(שפיקוח נפש דוחה את המצוות)?

בשאר מצוות חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים…אם יאמר לו :"עבור על אחת מהן או תהרג" – יהרג ואל יעבור"

 אך אם נדרש לעבור על מצוות עבודה זרה , גילוי עריות או שפיכות דמים, יהרג ובל יעבור . (ימות ולא יעבור על המצווה). פיקוח נפש דוחה את כל המצוות מלבד שלושת האיסורים האלה שהם החמורים ביותר בתורה.

"ואם אנסו להעבירו (על האיסור) בעשרה מישראל" – אם כפו על יהודי לעבור על אחת המצוות (למשל אכילת חזיר) מול עשרה יהודים (כלומר בפומבי, כי אז המעשה מקבל משמעות סמלית)  כשהמטרה היא שיעבור על המצוות –  יהרג ובל יעבור. מטרת הגוי היא מטרה דתית, יש כאן מאבק על כל המהות של התורה ולכן במצב כזה אסור לעבור על אף עבירה, ולא רק על השלוש החמורות. זה במצב רגיל

"אבל בשעת גזירה…" – אם יגזור מלך רשע (כמו בתקופת יוון) גזירות קולקטיביות בתחום הדת,(כמו תחת שלטון היוונים), גזירות על כל העם,  אסור לעבור על אף עבירה , אפילו אם זה לא בפני אנשים נוספים. כי זהו מאבק מהותי על התורה, יש פה ניסיון לחסל את היהדות. במצב כזה הופכת כל מצווה להיות מצווה ייצוגית של היהדות כולה.

תקופה כזו נקראת גם "שעת שמד" , ובה אסור לעבור על שום מצווה!

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו