מחשבת ישראל: ראש השנה ויום הכיפורים: עוד שנה או עת שינוי?

מחשבת ישראל: ראש השנה ויום הכיפורים: עוד שנה או עת שינוי?

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: סיכומים במחשבת ישראל

מה משמעות השינוי שמביאים עימם ראש השנה ויום הכיפורים.?

סיפור רבי עקיבא

  • מדוע הכותרת היא "מה היתה תחילתו של ר' עקיבא"? הרי בתחילת הסיפור הוא כבר בן 40 וזאת בהחלט לא התחלת חייו.

אפשרות אחת לקריאת הטקסט היא: מה היתה תחילת דרכו של ר' עקיבא כחכם גדול. אפשרות נוספת היא שהאדם מתחיל לחיות את חייו רק כאשר הוא לוקח אחריות ובוחר בדרך בה הוא הולך. אמנם ר' עקיבא בן 40 אך 40 השנים האלה עברו עליו מתוך שגרה והרגל ולא מתוך בחירה ולכן אין אלה חיים של ממש. רק כאשר ר' עקיבא עובר שינוי ובוחר בדרך חדשה בחייו הוא "מתחיל" לחיות.

  • ר' עקיבא מתואר כמי שלמרות גילו המתקדם, "לא שנה כלום". כיצד אתם מבינים תאור זה? (שימו לב לדו- משמעות של השורש שנ"ה.) מה גרם לכך לדעתכם?     

ה"שנה" מכילה בתוכה שתי אפשרויות: שניות – זאת אומרת לחזור שוב על אותה השנה שכרגע נגמרה, ושינוי – לשנות חלק מהדרכים בהן הלכתי בשנה שעברה.

משמעות המילה "שנה" בספרות התלמודית היא "למד" וכך קושר התלמוד את הלימוד לשינוי שעושה האדם. אדם שאינו לומד אינו משתנה, אינו מתפתח. יכול להיות שרבי עקיבא "לא שנה כלום" מכיוון שחי את חייו מכוח ההרגל והשגרה. מה שנקרא התגלגל מיום ליום ולא בחר באופן אקטיבי את המסלול שלו בחיים.

  • ר' עקיבא אינו מצליח להבין כיצד שינו המים את פני האבן. מדוע?  מה מסתתר מאחורי עמדה זו ביחס לתפיסתו את עצמו?

בטקסט כתוב שרבי עקיבא אינו מבין את הפסוק "אבנים שחקו מים" אשר מסביר את האופן בו משתנה הצורה של האבן על ידי המים. באופן סמלי גם לגבי עצמו רבי עקיבא אינו מאמין באפשרות של השינוי אך לאחר שהוא מגלה כי אפילו האבן משתנה ורק מכוח המים שנופלים עליה טיפה בכל יום האפשרות של השינוי קיימת גם לגביו.

  • מה מסיק  ר' עקיבא מן האבן אל חייו?  מה מייצגת אבן, ומה – מים, לפי דעתכם?

רבי עקיבא מסיק כי אם האבן יכולה להשתנות אזי גם הוא יוכל להשתנות ולהתחיל ללמוד אפילו שלא למד קרוא וכתוב עד גיל 40. האבן מייצגת את השגרה, הקביעות, ההרגל ואילו המים מייצגים את השינוי וההתפתחות.

  • מדוע  לדעתכם  לא הצליח ר' עקיבא להשתנות  לפני ארוע זה?

אפשרות אחת היא כי רבי עקיבא לא הצליח להשתנות לפי ארוע זה מכיון שלא היה מוכן לשינוי מבחינה פנימית. הרי זו לא הפעם הראשונה שהוא רואה את האבן אך זאת הפעם הראשונה שהוא שם לב לשינוי שהיא עוברת.

לסיכום

הסיפור של רבי עקיבא מלמד אותנו כי האדם יכול להשתנות בכל גיל ומקצה אל קצה (מאנאלפבית לחכם גדול בתורה) וזאת במידה שהוא מוכן לשינוי, רוצה בשינוי ומוכן לשנות את דרך חייו וללכת בכיוון אחר.

הסיפור מציג דרך השתנות בעזרת תובנה שהאדם מקבל מהסביבה שלו, אירוע משמעותי, מכונן, שגורם לו להבין משהו לגבי עצמו ולגבי דרך חייו ולשנות אותם.

תהליך השינוי הוא הדרגתי והוא מתחיל בצעדים קטנים "ללמוד פרשה אחת מן התורה".

האם גם לבעלי חיים יש זכות לחיים?

הזכות לחיים היא הזכות הבסיסית ביותר שלנו, אך האם גם לחיות מגיעה להיות הבעלים של החיים שלהן? טיעונים פילוסופים לזכויות בעלי חיים

עוד דברים מעניינים: