מחשבת ישראל: ויקטור פרנקל על משמעות החיים

מחשבת ישראל: ויקטור פרנקל על משמעות החיים

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: סיכומים במחשבת ישראל

ויקטור פרנקל שואל עצמו האם ישנה משמעות לחיים ומעלה שתי אופציות מנוגדות (או שיש או שאין). תפיסה לפיה ישנה משמעות לחיים גוררת יחס תואם- החיים חשובים בכל מחיר גם אם הם קצרים, קשים, כואבים. תפיסה לפיה אין משמעות לחיים גוררת אף היא יחס תואם- החיים אינם חשובים ולכן אין טעם לקיימם ואין טעם להאריך אותם- כל דקה ודקה גם כך מיותרת. לדעת פראנקל כל אדם מחוייב למצוא משמעות לחיים, תקווה, אמונה, מבלי זה לא יוכל לשרוד ולא יוכל להתקיים.

לפי פרנקל הדבר המעניק ערך לחיי אדם הוא משמעות החיים של אדם בעיני עצמו, והמטרות לעתיד שהציב לעצמו, וזה גם מחזק אותו בשעות הקשות. פרנקל אף מצטט את ניטשה: מי שיש לו איזה "למה לחיות, יוכל לשאת כמעט כל "איך", כלומר: כאשר יש לי מטרה או סיבה לחיים (="למה") אז אני יכול להתגבר על מצבים קשים מאוד (="איך").

פרנקל מביא דוגמה מהשואה של אסיר שאיבד את "משמעות" חייו וויתר על הרצון לחיות. כשנגוזו התקווה והמטרה לעתיד גם ערך חייו בטל בעיניו, והוא סירב לקבל כל טיפול או סיוע. דוגמה זו ממחישה את טעונו- אם האסיר היה מצליח למצוא משמעות-תקווה-מטרה הוא היה מצליח לשרוד- הוא היה רוצה לשרוד או לחילופין, מי שלא מצא פשר (פירוש) לחייו, או מטרה, גם לא שרד מבחינה פיסית.

שאלה לבגרות במחשבת ישראל:

הסבר את ההשלכה של עמדת פרנקל בנוגע לדילמה של המתת חסד. במה עמדתו שונה מעמדת ההלכה?

תשובה:

השלכה אפשרית בהכרעת הדילמה של המתת חסד: פרנקל מתייחס לנקודת מבטו של החולה. הוא מוציא את ההכרעה מידיהם של הרופאים ומעביר אותה לידי החולים. לפי פרנקל, משתמע שיש להותיר את ההחלטה בידי האדם, והמשמעות שהוא מוצא (או לא מוצא בחייו) ואין זה תפקידו של מישהו אחר להחליט עבורו אן יש טעם וערך לחייו. עם זאת מדברי פרנקל עולה שראוי לסייע לכל אדם לחפש ולחתור למשמעות בכל רגע בחייו! ובשל כך, ייתכן שפרנקל יתנגד להמתות חסד והרי שאם יש משמעות לחיים אז "מן הדין שיקיימו עצמם, אפילו הם קצרים."

עמדתו של פרקנל שונה מעמדת ההלכה בכך שערך החיים, לפיו, אינו נקבע  על ידי סיבה דתית, חיצונית לאדם, אלא על-ידי גורמים פנימיים, אישיים, וההחלטה אינה בידי רבנים או כל גורם חיצוני לאדם עצמו. כל אדם אדון לגופו. כאמור יתכן ופרנקל דווקא היה מסכים עם דעת ההלכה מתוך אמונה שמציאת משמעות הינה אפשרית תמיד, ואם יש משמעות אז אל לנו לקצר את חיינו ולזרז את מותנו.

כאן תוכלו לקרוא עוד אודות הפסיכולוגיה של ויקטור פרנקל וגם על:

ויקטור פרנקל והחיפוש אחר משמעות החיים

האדם נושע על-ידי האהבה ובאהבה: ציטוטים יפים של ויקטור פראנקל

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

עוד דברים מעניינים: