מחשבת ישראל – סיכום: ערכי הרעות בצה"ל – מדברי יצחק רבין

מחשבת ישראל – סיכום: ערכי הרעות בצה"ל – מדברי יצחק רבין

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: סיכומים במחשבת ישראל

ערכי הרעות בצה"ל – מדברי יצחק רבין

רקע: בתום מלחמת ששת הימים (יוני 1967), החליטה האוניברסיטה העברית בירושלים להעניק ליצחק רבין (הרמטכ"ל דאז), תואר כבוד- "דוקטור לפיסלוסופיה", על משכנה בהר הצופים. הקטע המובא בספר לקוח מנאומו בטקס זה.

בתחילת נאומו מצביע יצחק רבין על הניגוד הקיים בין עולמם של אנשי הצבא לעולמה של האקדמיה המסמלת את חיי התרבות. הוא מסמן את הניגוד שבין האלימות לבין ערכי הרוח.

כיצד הוא מיישב ניגוד זה?

לטענתו, צה"ל נוטל על עצמו שורה ארוכה של משימות. המשימה החשובה והעיקרית ביותר היא המשימה הצבאית והבטחונית אך לצידה מתקיימות בד בבד משימות המכוונות לענייני שלום ולהעצמת כוחה התרבותי והמוסרי של מדינת ישראל.

רבין מוסיף כי ביטויים של מוסר ושלום, עולים וצפים מתוך הלחימה עצמה. מערך הלחימה מגלם בתוכו ערכים דוגמת: אומץ לב, אחווה, רעות, מסירות וכו'. ערכים אלו נחשפים מתוך הדילמות השונות העולות בשדה הקרב, וגילויי ההצלה של הפצועים בשטח תוך סיכון חיי הלוחמים. מסירות הנפש של החיילים בשדה הקרב משתקפת בססמה: "לא מפקירים פצועים בשטח!"

ציטוט מתוך נאומו המתייחס לנושא זה:

"…המלחמה היא עניין קשה ואכזרי בעיקרו, מלווה בהרבה דם ודמעות, אך דווקא במלחמה הזאת שעברה עלינו, באו לידי ביטוי גילויים מופלאים ונדירים של אומץ לב וגבורה, בצדם של גילויים אנושיים של אחווה ורעות ואפילו שאר רוח.

מי שלא ראה אנשי צוותו של טנק, הממשיכים בתקיפה ובהסתערות כאשר מפקדם הרוג ורכבם פגוע קשה, חבלנים שסיכנו חייהם למלט חברם הפצוע בשדה מוקשים; מי שלא ראה את הדאגה ותזזית המאמץ שמגלה חיל האוויר כולו כדי לחלץ טייס  שצנח בשטח האויב- אינו יודע מהי מסירות של חבר לחבר…"

עוד דברים מעניינים: