מחשבת ישראל: המתות חסד- חיים ואיכות חיים – של מי החים האלה?

מחשבת ישראל: המתות חסד- חיים ואיכות חיים – של מי החים האלה?

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: סיכומים במחשבת ישראל

  • המושג והדילמה של אותנזיה, וסיפורה של קרין קווינלן (עמ' 213, 220-221)

אותנזיה הינו מונח יווני שפירושו: "מיתה יפה" כלומר מיתה טובה או קלה. בהקשר הנ"ל מתקשר מונח זה לעניין המתת חסד. ישנם שני סוגים של אותנזיה: אותנזיה פעילה המכוונת להרוג את החולה באופן ישיר ואותנזיה סבילה המבוססת על הימנעות מפעולות מאריכות חיים בחולה או אף הפסקתן.

בעקבות הדיון בהמתות חסד עולה השאלה המוסרית: האם בנסיבות כאלה, שאיכותם של החיים נטלה מהם, ראוי להמשיך ולחיות או לאפשר חיים לזולת? ואולי נכון יהיה לומר שחיים כאלה אינם כדאיים.

הערכים המגולמים בשאלה זו הינם: איכות חיים אל מול אורך חיים.

במקרה המעשי של קרין קווינלן, בחורה צעירה שהובאה לבית החולים במצב של תרדמת עמוקה בעקבות שימוש מופרז בסמים ובאלוכוהול, עלתה הדילמה: האם יש לנתק את קרין קווינלן מן המכשירים המחזיקים אותה בחיים, שכאמור איכותם נטלה מהם, או שיש לאפשר לה להאריך חיים גם במצב זה?

הוריה של קווינלן בקשו לבצע בה המתת חסד ופנו לשם כך לבית המשפט. בית המשפט, לאחר ערעור שהוגש, פסק לטובת המשפחה והורה לרופאים לנתקה מן המכשירים. עם זאת קרין קווינלן האריכה חיים, היא המשיכה לחיות ולנשום באופן ספונטאני גם ללא מכשירי ההנשמה ונפטרה תשע שנים לאחר מכן.

  • שולחן ערוך: ערך חייו של גוסס (ר"י קארו מול רמ"א, וכן דברי ר' שלמה גאנצפריד ו'מנחת חינוך') (עמ' 225-223)

עוד דברים מעניינים: