מחשבת ישראל-סיכום: חיי האם וחיי העובר

מחשבת ישראל-סיכום: חיי האם וחיי העובר

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: סיכומים במחשבת ישראל

המשנה עוסקת בשאלת היולדת אשר מתקשה בלידתה ונשקפת לה ולעובר סכנת חיים.

הדילמה: האם להציל את האם ולפגוע בחייו של העובר או להציל את העובר ולפגוע בחיי האם. הערך העולה בדילמה הוא ערך החיים- חיי האם אל מול חיי העובר.

תשובתם של חז"ל בעניין זה נחלקת לשניים:

ראשית מגייסים חז“ל את טיעון הקדימות (כמו ר‘ עקיבא במים לשניים) – כיון שהאם חיה לפני התינוק, לה יש זכות להמשיך ולחיות – היולדת היא אדם במלוא מובן המילה והעובר עוד לא; לכן חז"ל פוסקים כי יש לבצע הפלה- גרידה ולהרוג את העובר לשם הצלת האם.

עם זאת, מרגע שיצא רוב התינוק החוצה- "יצא ברובו", מחשיבים אותו חז“ל כנפש עצמאית, ולכן פוסקים הלכה שאין להתערב יותר לטובת האם או התינוק, כלומר אין לפעול באופן חד משמעי לטובת אחד מהם, אלא לטובת שניהם  – וזאת כיוון שאין דוחים נפש מפני נפש- במצב זה חל שוויון מוחלט בין האם לעובר.

השוואה לרומא ולנצרות ימי הביניים

במקרה שבו איים התינוק על חיי האם, ההעדפה הברורה ביהדות, כפי שעולה מן המשנה, היא להצלת האם היולדת; לעומת זאת, בנצרות הקתולית בימי הביניים נטו להעדיף את חיי התינוק על חיי האם (זאת בהתבסס על סיבות דתיות הקשורות באמונה המשיחית- לכל תינוק הפוטנציאל להפוך למשיח בדומה לישו).

הנצרות הקתולית הצדיקה את המעשה של הצלת התינוק על חשבון חיי האם על סמך העיקרון של "התוצאה הכפולה". על פי עיקרון זה, נתן לבצע פעולה שיש לה תוצאות לוואי בלתי רצויות בתנאי שהתוצאה העיקרית של הפעולה רצויה מבחינה מוסרית. כך בסיפור זה הפעולה העיקרית היא הצלת התינוק ותוצאת הלוואי היא מותה של האם. אילו היה נתן להציל את שניהם מובן שהרופאים היו מעדיפים שגם האם תחיה.

כאמור, ביהדות הדרך להציל את האם על חשבון העובר היא על-ידי ביצוע הפלה- גרידה: "מחתכין את הולד במעיה, ומוציאין אותו אברים אברים…" (מתוך המשנה, "יולדת המתקשה בלידתה, עמ' 64 בחוברת)

כיצד מצילים את העובר על חשבון האם?

ניתוח קיסרי- כינוי לניתוח שמטרתו להוציא את התינוק בריא ושלם מרחמה של אישה המתקשה ללדת. בעבר, נשים שעברו ניתוח קיסרי מתו מאובדן דם (כיום ניתוח זה כמעט שאינו מסכן את חיי האם)

הניתוח הקיסרי, כפי שהתבצע ברומא העתיקה, הוא דוגמה קיצונית של העדפת חיי התינוק (הקיסר הבא), על חיי האם.

(מקור השם "ניתוח קיסרי" הוא על שמו של יוליוס קיסר, שלפי המסופר נולד בניתוח כזה).

עוד דברים מעניינים: