מחשבת ישראל: תפילת יזכור

מחשבת ישראל: תפילת יזכור

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: סיכומים במחשבת ישראל

"יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו

 אשר חרפו נפשם במאבק

 על המדינה בדרך…"

בתפילה זו :יזכור ישראל,

לעומת תפילת אל מלא רחמים :יזכור ה'.("אל מלא רחמים…המצא מנוחה…")

בתפילת "יזכור" העיקר הוא הזיכרון ההיסטורי ולא הזיכרון הדתי-אמונתי.

לא מדובר כאן על נשמות ועל העולם הבא אלא על הזיכרון ההיסטורי.

בתפילת "יזכור"  –   "וקדושת הרצון ומסירות הנפש…" ,

זאת לעומת תפילת "אל מלא רחמים" : "ומסרו נפשם על קדושת השם…"

הסבר: הרמב"ם מפרט שלושה מצבים בהם על יהודי להקריב את חייו ולא לעבור על המצוות (ייהרג ובל יעבור). 1. כאשר אונסים אותו לעבור על אחת משלוש המצוות – עבודה זרה (עבודה לאלים אחרים), גילוי עריות (יחסי מין בתוך המשפחה) או שפיכות דמים (רצח). 2. כאשר אונסים אותו לעבור על מצווה כלשהי במניין (מניין = עשרה יהודים. כאשר העבירה נעשית במניין היא מקבלת משמעות סמלית ופומבית של המרת דת ולכן זה מקרה של ייהרג ואל יעבור). 3. כאשר ישנה גזרה על כל עם ישראל שלא לקיים מצוות (גם כאן יש לכל מצווה משמעות סמלית ולכן על היהודים אפילו להקריב את חייהם ולא לתת יד לניסיון למחות את דת ישראל מהעולם).

שאלות לדיון

  • ההבדל המהותי בין המצב הראשון של יהרג ואל יעבור לבין שני המצבים האחרים הוא בכוונה שעומדת מאחורי העבירה על המצווה. בשני המקרים האחרונים (כאשר אונסים יהודי לעבור עבירה במניין או כאשר יש מצב של גזרות דת על העם היהודי) ישנה כוונה של הגויים לגרום ליהודים לוותר על דתם. לעומת זאת במקרה הראשון (כאשר אונסים יהודי לעבור על אחת משלוש המצוות: עבודה זרה, שפיכות דמים או גילוי עריות) אין כוונה כזאת אלא מקרה פרטי שקורה ודורשים בו מיהודי לעבור על אחת מהמצוות האלה. אין במקרה הראשון כוונה דתית או לאומית להכחיד את היהדות ולכן ניתן לומר ששלוש המצוות האלה הן הקווים האדומים של היהדות, מצוות בעלות מעמד גבוה יותר משאר המצוות.
  • מדוע שלוש המצוות הספציפיות האלה קיבלו מעמד גבוה יותר משאר המצוות? הסיבה ככל הנראה היא ששלוש המצוות האלה מגדירות את קווי היסוד של היהדות ושל חברה נורמלית תקינה.
  • איסור עבודה זרה שומר על הרעיון המרכזי ביהדות של אמונה באל אחד. לא תתקיים יהדות שיש בה יותר מאל אחד ולכן עבודה לאל אחר כמוה כביטול התפיסה המרכזית של המונותיאיזם (אמונה באל אחד) שהיא העיקר הראשון של היהדות.
  • איסור על שפיכות דמים שומר על ערך קדושת החיים שהוא ערך עליון ביהדות ובתרבויות אחרות לא תמיד היה בעל מעמד גבוה כל כך. היהדות מקדשת את החיים ולכן האיסור שחל על כל אדם לרצוח או לפגוע באדם אחר הוא מהותי ומרכזי ביותר.
  • האיסור על גילוי עריות שומר על התא המשפחתי. היהדות מגדירה כאן את התא המשפחתי כדבר מקודש ומציבה את ערך טהרת המשפחה כערך עליון בחברה יהודית.
  • מעניין לראות כי אדם המקפיד על שלוש המצוות האלה ונהרג ולא עובר עליהן נחשב שהוא מקדש את ה' למרות שרק מצווה אחת מבין השלוש מתייחסת לאלוהים באופן ישיר. ניתן ללמוד מכך כי המצוות ורצונו של האל הוא שמירה על האדם והקניית כלים וערכים ליצירת חברה מוסרית של בני האדם בניגוד לתפיסה מסויימת שרואה בכלל המצוות שיגעון גדלות של האל וכוונה של האל לכפות על בני אדם חיים של סבל כדי לפאר ולהלל אותו.

דבר מעניין נוסף הוא ששתיים מבין שלוש המצוות התקבלו בעולם כערכים מוסריים אוניברסאליים (גילוי עריות ושפיכות דמים) וזהו עוד חיזוק לדבריו של הרמב"ם כי מטרתן של המצוות "רחמים וחסד ושלום בעולם" וכי כיום מרבית התרבויות בעולם אימצו ערכים שדומים במידה רבה לערכים המרכזיים של היהדות.

עוד דברים מעניינים: