בורות המוות ומשאיות הגז במסגרת הפתרון הסופי – סיכום

אל הדרגים הלוחמים של הנאצים צורפו 4 עוצבות מבצע- האייזנצגרופן – שכל אחת מנתה בין 500 לאלף חיילים. אלו ליוו את הכיבוש של פולין, אולם שם ניתנה להם הנחיה לחסל כל גורם שאינו רצוי לשלטון הגרמני ולאידיאולוגיה הנאצית ביניהם קומוניסטיים, סוציאליסטיים, יהודים וצוענים. כך נרצחו בעיקר מנהיגים ואנשי רוח. לעוצבות המבצע שליוו את הכוחות בבריה"מ ניתנו הנחיות דומות אולם בעל-פה ניתנה הוראה חד משמעית לחסל את כל היהודים באזורים הנכבשים. אל 3000 החיילים בעוצבות המבצע צורפו גם שוטרים גרמניים ואנשי משטרה מקומיים.

ניתן להבחין בשני דפוסי פעילות של עוצבות המבצע:

  • בשטחים שסופחו לבריה"מ לאחר הפלישה לפולין בין השנים 1939 ל-1940 שם נעשה הרצח בשלבים במהלך שנה עד שנתיים. בתחילה נכנסו לערים הגדולות, חייבו את היהודים לענוד טלאי צהוב, לעבור לגטו והחרימו את רכוש היהודים. לאחר מכן החל ההרג בשלבים כאשר כל פעם נלקחת קבוצה נוספת של כמה אלפי יהודים לאתר השמדה שם נורו כל היהודים.
  • בשטחי בריה"מ המקוריים היה הרצח נעשה בשיטה יותר קצרה כשבועיים עד שלושה מרגע הכיבוש. בדרך כלל היו ממנים יודנראט, הטילו עליו את עבודת הרישום של כל היהודים. לאחר כמה ימים היה צו המתפרסם ואומר כי על כל היהודים להתרכז במקום אחד לצורך העברתם לפלשתינה או לעבודה והם היו נלקחים לאתר ההריגה.

ההתמודדות של החיילים הגרמניים עם ההשמדה בירי הייתה קשה, רבים נגררו אל השתייה המופרזת ואל ההפרעות הנפשיות. היה צורך באמצעי אחר שימנע את המגע עם הנספים. כאן באו משאיות הגז, היו אומרים ליהודים שלוקחים אותם לעבודה, דוחסים אותם בתוך משאיות ומזרימים למשאית את הגז. אולם גם אלו לא נתנו את המענה בגלל תקלות טכניות ובגלל שגם כאן היה צורך להתמודד עם הוצאת הגופות מתוך המשאיות.

הרצח הישיר נמשך לאורך כל המלחמה גם כשפעלו ברחבי הגנרלגוברנמן מחנות השמדה ואף בעת הנסיגה של הצבא הגרמני ב-1943. מעריכים כי בידי העוצבות נהרגו כמיליון וחצי יהודים.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי / השואה

עוד דברים מעניינים: