בגרות בתנ"ך: מלכים ונביאים – סיכום

לפניכם ריכוז חומר הלימוד לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך בנושא מלכים ונביאים (היסטוריוגרפיה ונבואה). הפירוט להלן כולל את כל הפרקים הנכללים בתוכנית הלימודים של משרד החינוך לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך כולל קישורים לסיכומים של כל פרק וחומרי הרחבה והעשרה. לרקע והסברים ראו עמוד הסיכומים בנושא מלכים ונביאים.

 

מלכים ונביאים: היסטוריוגרפיה

להכנה כללית ראו סיכום ספר מלכים

ספר מלכים א'

סיכום מלכים א' – המאבק על ירושת מלכות דוד והמלכת שלמה על כל ישראל

מלכים א פרק י' 1- 13 -ביקור מלכת שבא

מלכים א פרק י"א 1-13, 26-43 – הדרדרות מלכות שלמה

מלכים א פרק י"ב –  פילוג הממלכה המאוחדת

מלכים א פרק ט"ז 23-33 – שושלת עומרי

מלכים א פרק י"ז – סיפורי אליהו

מלכים א פרק י"ח – סיפורי אליהו

מלכים א פרק י"ט – סיפורי אליהו

מלכים א פרק כ"א – כרם נבות

ספר מלכים ב'

מלכים ב' פרק ט"ו 1 – 31 – הדרדרות ממלכת ישראל

מלכים ב' פרק י"ז – חורבן וגלות ישראל

מלכים ב' פרק י"ח  – מסע סנחריב (ראו גם מסע סנחריב ליהודה)

מלכים ב' פרק י"ט 35 – 37

מלכים ב' פרק כ"א – חטאי מנשה

מלכים ב' פרק כ"ב – רפורמת יאשיהו (ראו גם: הרפורמה של יאשיהו)

מלכים ב' פרק כ"ג 1- 14 ,25 – 30

מלכים ב' פרק כ"ד 8-20 – חורבן ממלכת יהודה וגלות בבל

מלכים ב' פרק כ"ה

ספר דברי הימים ב'

דברי הימים פרק ל"ג 1-20 (יחד עם מלכים ב' כ"א) – חטאי מנשה

ספר דברים

דברים פרק י"ב 1-12 – ריכוז הפולחן

דברים פרק ט"ז 21-22

 

מלכים ונביאים: נבואה

ספר עמוס

סיכום ספר עמוס

עמוס פרק א' 1 -2 – פתיחת ספר עמוס

עמוס פרק ד' 1 – 11 – המוסר מכריע את גורל העם (ראה סיכום ממוקד על פסוקים 1-11 בעמוס ד')

עמוס פרק ה' 21 – 27 – ביקורת עמוס על עבודת הקובנות

 

ספר ישעיהו

סיכום ספר ישעיהו

ישעיהו פרק א' – נבואות תוכחה וישועה

ישעיהו פרק ב' 1-4 – חזון אחרית הימים

ספר ירמיהו

סיכום ספר ירמיהו

ירמיהו פרק א' 1 – 3

ירמיהו פרק ז' 1 – 24

ירמיהו פרק כ"ה 1 – 14 (יחד עם סיפור חורבן יהודה)

 

כאן תוכלו למצוא גם מאגר שאלות חזרה על ספר מלכים לתרגול.

כאן תוכלו למצוא את כל סיכומי ספר בראשית וכן את כל הסיכומים לבגרות בתנ”ך או העמוד הראשי של בגרות בתנ"ך.

חלקים נוספים של תוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך

ספר בראשית

נביאי אמת ושקר

תגובות לחורבן ושיבת ציון 

חוק וחכמה

המידע המופיע כאן מבוסס על תוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך של משרד החינוך כפי שהיא מופיע באתר המפמ"ר. יש לוודא את ההתאמה לתוכנית הלימודים עם בית הספר. הסיכומים נועדו לסייע לכם בלימוד אך הם אינם מהווים תחליף להכרות ישירה עם חומר הלימוד.

סיכומים לבגרות בתנ"ך