ספר עמוס – סיכום

ספר עמוס – סיכום

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת,

ספר עמוס הוא השלישי מבין ספרי תרי עשר בתנ"ך בעוד שעמוס הוא נביא הכתב הראשון. למרות שעמוס הוא מהעיר תקוע שבשטח ממלכת יהודה הוא ניבא בממלכת ישראל ועל ממלכת ישראל בתקופת ירבעם השני (ירבעם בן יואש שמלך בישראל בשנים 748-784 ועוזיהו מלך יהודה (733-769). בזמנם של מלכים אלו ושל הנביא עמוס ממלכת ישראל הגיעה לפריחה כלכלית ומדינית שהובילה להדרדרות מוסרית שכנגדה יצא עמוס בנבואותיו. השגשוג הכלכלי יצר בממלכת ישראל פערי מעמדות חברתיים עם מעמד של עשירים שחיו חיי רווחה לעומת איכרים פשוטי עם שנאבקו לשרוד. הם נאלצו ללוות בריבית גבוהה מהעשירים, וכאשר לא היה להם כסף לפרוע את חובותיהם, גזלו מהם העשירים את שארית רכושם ואף מכרו אותם לעבדות. השופטים קיבלו שוחד מן העשירים לפסוק כנגד העניים. נבואותיו של עמוס מתאפיינות ברובן בהיותן נבואות זעם כנגד השחיתות המוסרית והחברתית של עשירי החברה הישראלית הקדומה. נבואותיו של עמוס הן נבואות זעם. נבואותיו של עמוס הן בעלות מבנה קבוע: בתחילה מוכיח עמוס את העם על החטאים שחטא ואילו בחלקה השני של הנבואה עמוס מנבא לעם אודות העונש הצפוי להם על חטאים ועל הקלקול המוסרי שלהם. נבואותיו של עמוס לא נשאו חן בעיני אנשי ממלכת ישראל והוא מגורש ליהודה משם הוא חזה בהתגשמות נבואותיו עם חורבן ממלכת ישראל. עם זאת הוא המשיך להאמין בתחיית העם גם לאחר שזה גלה.

להלן תמצאו סיכומים של קטעים מתוך ספר עמוס הנלמדים במסגרת תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת לבגרות בתנ"ך (תשע"ד)

נושאים כללים אודות עמוס:

הביקורת החברתית של עמוס כנגד הקלקול שפשה בממלכת ישראל

נושא המאבק לחברה מוסרית של נביאי התנ"ך וכן עקרונות הצדק והמשפט על פי הנביאים

סיכום פרקי ספר עמוס:

עמוס פרק א' 1-2 – הפתיחה של ספר עמוס

עמוס ב – המוסר מכריע את גורל העם

עמוס פרק ד' – המוסר מכריע את גורל העם

עמוס פרק ד' 1-11 – הנבואה נגד נשות השומרון

עמוס פרק ה' 21-27 – הביקורת של עמוס על עבודת הקורבנות

עמוס ו

עמוס ז'

עמוס ח’

סיכומים לבגרות בתנ"ך